9

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ بزرگسالان بانوان

15

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان

4

تعداد مسابقات

پرستو باستی دهخوارقانی

پرستو باستی دهخوارقانی
4
25 سن
160 قد
56 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 مسابقه سرخه حصار 2 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد بانوان 3 تهران 01:07:16.000 0 1401-02-31
2 سوپر لیگ - پیست - 1 5 24 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان 131 تهران 00:04:25.675 61 1401-02-18
3 سوپر لیگ - پیست - 1 3 36 سوپرلیگ اسکرچ سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان 131 تهران 75 1401-02-18