9

رده بندی سوپرلیگ کیرین جوانان بانوان

12

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان بانوان

8

رده بندی سوپرلیگ 500 متر جوانان بانوان

19

تعداد مسابقات

نگار کریمی

نگار  کریمی
1
18 سن
160 قد
46 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 مسابقه سرخه حصار 8 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد بانوان 31 تهران 01:14:18.000 0 1401-02-31
2 سوپر لیگ - پیست - 1 5 24 سوپرلیگ کیرین شهرداری تبریز جوانان بانوان 23 تهران 61 1401-02-18
3 مرحله ی نخست لیگ DNF 0 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی باشگاه آرمین بندرعباس جوانان بانوان 23 تهران 0 1401-02-18
4 مرحله ی نخست لیگ 4 30 سوپرلیگ اسکرچ شهرداری تبریز جوانان بانوان 23 تهران 67 1401-02-18
5 مرحله ی نخست لیگ 4 30 سوپرلیگ 500 متر شهرداری تبریز جوانان بانوان 23 تهران 00:00:41.993 67 1401-02-18