2

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی جوانان بانوان

3

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان بانوان

23

تعداد مسابقات

ساناز ایرانمنش

ساناز ایرانمنش
1
17 سن
175 قد
64 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 مسابقه سرخه حصار 9 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد بانوان 34 تهران 01:14:28.000 0 1401-02-31
2 سوپر لیگ - پیست - 1 1 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت کرمان موتور جوانان بانوان 34 تهران 0 1401-02-18
3 مرحله ی نخست لیگ 1 60 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی کرمان موتور جوانان بانوان 34 تهران 00:03:01.707 100 1401-02-18
4 مرحله ی نخست لیگ 1 60 سوپرلیگ اسکرچ کرمان موتور جوانان بانوان 34 تهران 100 1401-02-18