40

رده بندی بین المللی استقامت جاده بزرگسالان بانوان

9

رده بندی سوپرلیگ 500 متر بزرگسالان بانوان

4

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ بزرگسالان بانوان

3

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان

10

رده بندی سوپرلیگ کیرین بزرگسالان بانوان

21

تعداد مسابقات

ریحانه خاتونی داریان

ریحانه خاتونی داریان
6
29 سن
170 قد
56 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ - پیست - 1 5 24 سوپرلیگ کیرین برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 110 تهران 61 1401-02-18
2 سوپر لیگ - پیست - 1 2 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 110 تهران 0 1401-02-18
3 سوپر لیگ - پیست - 1 1 60 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 110 تهران 00:04:09.572 100 1401-02-18
4 سوپر لیگ - پیست - 1 1 60 سوپرلیگ اسکرچ برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 110 تهران 100 1401-02-18
5 سوپر لیگ - پیست - 1 5 24 سوپرلیگ 500 متر برج پلیمر اصفهان بزرگسالان بانوان 110 تهران 00:00:41.847 61 1401-02-18
6 قهرمانی آسیا RR WE 25 5 بین المللی استقامت جاده تیم ملی ایران بزرگسالان بانوان tajikistan 0 1401-01-09
7 قهرمانی آسیا WE - TTT 3 10 بین المللی تایم تریل تیمی تیم ملی ایران بزرگسالان بانوان tajikistan 0 1401-01-05
8 Grand Prix Gazipaşa WE (1.2) 31 0 بین المللی استقامت جاده سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان Turkiye 0 1400-12-14
9 Grand Prix Mediterrennean WE (1.2) 16 0 بین المللی استقامت جاده سانتو دریا کاو ویب بایک بزرگسالان بانوان Turkiye 0 1400-12-15