5

تعداد مسابقات

مونا فرح بخشیان

مونا فرح بخشیان
2
30 سن
161 قد
45 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 مسابقه سرخه حصار 3 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد بانوان 77 تهران 01:07:16.000 0 1401-02-31
2 کاپ آزاد کوهستان - قزوین 1 0 کاپ کلاس 1 کراس کانتری آکادمی ملی فراز بزرگسالان بانوان 52 قزوین 0 1400-12-13