2

رده بندی سوپرلیگ تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان

8

رده بندی سوپرلیگ استقامت جاده بزرگسالان آقایان

16

تعداد مسابقات

سعید صفرزاده

سعید صفرزاده
4
37 سن
178 قد
65 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ 1 1 60 سوپرلیگ استقامت جاده آرویچ شرق مازندران (مقاومت) بزرگسالان آقایان 41 جلفا 02:37:39.200 100 1401-02-27
2 سوپر لیگ - تایم تریل - 1 1 30 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی آرویچ شرق مازندران (مقاومت) بزرگسالان آقایان 41 جلفا 00:22:44.800 100 1401-02-28