11

رده بندی سوپرلیگ استقامت جاده بزرگسالان آقایان

26

تعداد مسابقات

محسن رحمانی بیرق

محسن رحمانی بیرق
6
33 سن
---- قد
---- وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 جایزه بزرگ رامسر - 4 3 24 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 4 رامسر 0 1401-03-17
2 جایزه بزرگ ورامین 3 12 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 36 ورامین 00:12:20.000 0 1401-03-13
3 مسابقه جایزه بزرگ فریدونکنار 13 1 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 7 فریدونکنار 0 1401-03-11
4 انتخابی تیم ملی جاده 7 12 کاپ کلاس 1 استقامت جاده رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 8 کلارآباد 0 1401-03-09
5 انتخابی تیم ملی 4 0 کاپ کلاس 3 اومنیوم رایدر آزاد بزرگسالان آقایان 4 تهران 0 1401-03-04
6 مسابقه سرخه حصار 6 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد آقایان 12 تهران 01:28:00.000 0 1401-02-31
7 سوپر لیگ 1 37 0 سوپرلیگ استقامت جاده هورسان رامسر بزرگسالان آقایان 15 جلفا 02:39:00.000 0 1401-02-27
8 اولین مرحله انتخابی تیم ملی 7 0 کاپ کلاس 3 اسکرچ هیات تهران بزرگسالان آقایان 127 تهران 0 1401-02-19