17

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ بزرگسالان بانوان

17

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان

6

رده بندی سوپرلیگ کیرین بزرگسالان بانوان

21

تعداد مسابقات

آزاده مزاری

آزاده مزاری
2
39 سن
---- قد
---- وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ - پیست - 1 3 36 سوپرلیگ کیرین کرمان موتور بزرگسالان بانوان 156 تهران 75 1401-02-18
2 سوپر لیگ - پیست - 1 3 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت کرمان موتور بزرگسالان بانوان 156 تهران 00:01:19.455 150 1401-02-18
3 سوپر لیگ - پیست - 1 6 18 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی کرمان موتور بزرگسالان بانوان 156 تهران 00:04:28.573 56 1401-02-18
4 مرحله ی نخست لیگ -- 0 سوپرلیگ استقامت جاده کرمان موتور بزرگسالان بانوان تهران 0 1401-02-15
5 مرحله ی نخست لیگ -- 0 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی کرمان موتور بزرگسالان بانوان تهران 0 1401-02-16
6 سوپر لیگ - پیست - 1 6 18 سوپرلیگ اسکرچ کرمان موتور بزرگسالان بانوان 156 تهران 56 1401-02-18