15

رده بندی سوپرلیگ 500 متر بزرگسالان بانوان

10

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان

20

تعداد مسابقات

فاطمه ساسانیان

فاطمه ساسانیان
0
26 سن
168 قد
60 وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 مسابقه سرخه حصار 12 0 کاپ کلاس 2 استقامت جاده رایدر آزاد آزاد بانوان 48 تهران 01:14:35.000 0 1401-02-31
2 سوپر لیگ - پیست - 1 4 30 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی هیات اردبیل بزرگسالان بانوان 124 تهران 00:04:24.554 67 1401-02-18
3 سوپر لیگ - پیست - 1 8 6 سوپرلیگ 500 متر هیات اردبیل بزرگسالان بانوان 124 تهران 00:00:45.603 47 1401-02-18
4 مرحله ی نخست لیگ -- 0 سوپرلیگ تایم تریل انفرادی اپلیکیشن رادار یزد بزرگسالان بانوان تهران 0 1401-02-16
5 مرحله ی نخست لیگ -- 0 سوپرلیگ استقامت جاده اپلیکیشن رادار یزد بزرگسالان بانوان تهران 0 1401-02-15
6 سوپر لیگ - پیست - 1 DNF 0 سوپرلیگ اسکرچ هیات اردبیل بزرگسالان بانوان 124 تهران 0 1401-02-18