11

رده بندی سوپرلیگ تعقیبی انفرادی جوانان بانوان

19

رده بندی سوپرلیگ اسکرچ جوانان بانوان

10

رده بندی سوپرلیگ 500 متر جوانان بانوان

6

تعداد مسابقات

پردیس فیض الهی

پردیس فیض الهی
2
---- سن
---- قد
---- وزن
امتیاز رنکینگ = vo2p
# مسابقه جایگاه vo2P کلاس رشته باشگاه رده سنی شماره مکان زمان امتیازداخلی تاریخ
1 سوپر لیگ - پیست - 1 2 0 سوپرلیگ تیم اسپرینت ارمغان قویدل تبریز جوانان بانوان 6 تهران 170 1401-02-18
2 مرحله ی نخست لیگ 4 30 سوپرلیگ تعقیبی انفرادی ارمغان قویدل تبریز جوانان بانوان 6 تهران 00:03:08.427 67 1401-02-18
3 مرحله ی نخست لیگ 6 18 سوپرلیگ اسکرچ ارمغان قویدل تبریز جوانان بانوان 6 تهران 56 1401-02-18
4 مرحله ی نخست لیگ 5 24 سوپرلیگ 500 متر ارمغان قویدل تبریز جوانان بانوان 6 تهران 00:00:44.402 61 1401-02-18