دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

هیات فارس

هیات فارس
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سیدمعین رامشکی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 12 1000 متر جوانان آقایان 32 0 1401-02-22
احمدرضا بهزادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 اسکرچ جوانان آقایان 47 6 1401-02-22
محمد خواجه زاده سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 14 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 35 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 19 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سیدمعین رامشکی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 28 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
مرتضی کوه مال جهرمی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 18 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 20 0 1401-02-21
محمد خواجه زاده سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 15 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 26 0 1401-02-21
سیدمعین رامشکی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 15 اسپرینت جوانان آقایان 23 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 12 اسپرینت جوانان آقایان 32 0 1401-02-22
مرتضی کوه مال جهرمی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
احمدرضا بهزادی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 27 استقامت جاده جوانان آقایان 6 0 1401-02-22
حسین سینایی فرد سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 28 استقامت جاده جوانان آقایان 5 0 1401-02-22
محمد خواجه زاده سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 25 استقامت جاده جوانان آقایان 8 0 1401-02-22
علیرضا زارع سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 37 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22