دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

هیات سمنان

هیات سمنان
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
مهدی بهنیافر سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک 2 دانهیل جوانان آقایان 85 45 1401-05-24
سیدبابک شیرخورشیدی سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک 13 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-24
ابوالفضل ربیعی سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک 12 دانهیل بزرگسالان آقایان 39 0 1401-05-24
نوید غریب سوپر لیگ - دانهیل - م1 سوپرلیگ اراک 7 دانهیل بزرگسالان آقایان 51 12 1401-05-24
امیرمحمد صبری سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 16 استقامت جاده جوانان آقایان 23 0 1401-02-22
امیرمحمد صبری سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران DNF تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
امیررضا رحیمی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 33 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
محمد غزنچائی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 22 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 9 0 1401-03-19
محمد غزنچائی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 31 استقامت جاده آزاد آقایان 5 0 1401-03-19
امیررضا رحیمی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 24 استقامت جاده آزاد آقایان 8 0 1401-03-19
محمدعطا پیروزمند سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 26 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 8 0 1401-02-21
محمدعطا پیروزمند سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 32 استقامت جاده جوانان آقایان 2 0 1401-02-22