دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

پرشین تهران

پرشین تهران
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
امیررضا ثروین سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 11 اسپرینت بزرگسالان آقایان 39 0 1401-06-31
مصطفی مرادی لیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 13 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1401-06-17
امیررضا ثروین لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 10 1000 متر بزرگسالان آقایان 39 2 1401-06-17
محمدامین امیدی تبار لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 11 1000 متر بزرگسالان آقایان 35 0 1401-06-17
محمدامین امیدی تبار لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 11 کیرین بزرگسالان آقایان 39 0 1401-06-17
محمدمهدی مهرپویان لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 10 کیرین بزرگسالان آقایان 43 2 1401-06-17
امیررضا ثروین لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 112 0 1401-06-17
محمدمهدی مهرپویان لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
محمدامین امیدی تبار لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 100 30 1401-02-21
علی احمدی اختر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
آریا فاتحی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 75 30 1401-02-22
علی احمدی اختر سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 27 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 7 0 1401-02-21
علی احمدی اختر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 11 اسپرینت جوانان آقایان 35 0 1401-02-22
آریا فاتحی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 21 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
علی احمدی اختر سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 30 1401-02-22
سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
رامتین بیضاوی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 26 استقامت جاده جوانان آقایان 7 0 1401-02-22