دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

هیات مشهد

هیات مشهد
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی تور ایران - آذربایجان - م2 تور کلاس 2 تبریز 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-02
سیدمیلادمحمد سیدقالیچی تور ایران - آذربایجان - م1 تور کلاس 2 تبریز 47 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-07-07
محمدرضا ادهمی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 2 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
نوید کلاهی اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران DNF اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
مهرداد ثابت نیا اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
علی ولی زاده موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 20 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
علی ولی زاده موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 22 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیررضا شکاری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 10 2000 متر جوانان آقایان 35 0 1400-05-22