دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

صنعت مس رفسنجان

صنعت مس رفسنجان
رفسنجان شهر
علیرضا زینلی مدیر
1399 تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
امیرحسین وطن پرست قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 13 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 29 0 1401-06-24
فرزاد روح اللهی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت بزرگسالان آقایان 61 24 1401-06-31
احسان خادمی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1401-06-31
بهنام آرین لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
محسن رحمانی بیرق لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
آیدین علیاری لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
رامیار قوامی لیگ - تعقیبی تیمی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 170 0 1401-06-17
بهنام آرین لیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 75 36 1401-06-17
آیدین علیاری لیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 45 1401-06-17
فرزاد روح اللهی لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 7 1000 متر بزرگسالان آقایان 51 12 1401-06-17
احسان خادمی لیگ - 1000متر - م1 سوپرلیگ تهران 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 85 45 1401-06-17
محسن رحمانی بیرق لیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم بزرگسالان آقایان 150 36 1401-06-17
رامیار قوامی لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران DNF دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
بهنام آرین لیگ - دورامتیازی - م1 سوپرلیگ تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 60 1401-06-17
فرزاد روح اللهی لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 6 کیرین بزرگسالان آقایان 61 18 1401-06-17
احسان خادمی لیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران 5 کیرین بزرگسالان آقایان 67 24 1401-06-17
علی خادمی لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 36 1401-06-17
آیدین علیاری لیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران DNF اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
احسان خادمی لیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
آیدین علیاری لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1401-06-17
فرزاد روح اللهی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
احسان خادمی لیگ - تیم اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-17
امید گلستانی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 19 استقامت جاده جوانان آقایان 18 0 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 4 1000 متر جوانان آقایان 67 30 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ جوانان آقایان 85 45 1401-02-22
امید گلستانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 47 3 1401-02-22
سپهر حسین زاده پاریزی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 16 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر حسین زاده پاریزی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 30 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 5 0 1401-02-21
پارسا خیری سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 22 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 12 0 1401-02-21
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپر لیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران DNF تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-21
امیر حسین محمودی میمند سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
پارسا خیری سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سینا غلامی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 10 اسپرینت جوانان آقایان 39 2 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 3 اسپرینت جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
امیرحسین وطن پرست سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 3 استقامت جاده جوانان آقایان 75 36 1401-02-22
پارسا خیری سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
امیر حسین محمودی میمند سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمدرسول امرالهی دهنوی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 31 استقامت جاده جوانان آقایان 3 0 1401-02-22
مسعود مهدوی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 5 کیرین بزرگسالان آقایان 61 24 1400-07-19
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ تهران 7 کیرین بزرگسالان آقایان 51 12 1400-07-19
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 2 اومنیوم بزرگسالان آقایان 170 45 1400-08-24
مهدی آرمون مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
محسن رحمانی بیرق مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1400-07-18
مسعود مهدوی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 4 اسپرینت بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 8 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 0 6 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 75 0 1400-08-24
محسن رحمانی بیرق مرحله دوم لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ مشهد 3 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ مشهد 4 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 67 30 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ مشهد 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
ساناز ایرانمنش مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران -- تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
ساناز ایرانمنش مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان بانوان 0 0 1400-08-05
میثم رضائی لایه مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
علی خادم مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 150 0 1400-08-24
محسن رحمانی بیرق مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ مشهد 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
مسعود مهدوی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 10 کیرین بزرگسالان آقایان 47 2 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر کیرین سوپرلیگ مشهد 6 کیرین بزرگسالان آقایان 56 18 1400-08-24
احسان خادمی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1400-08-24
مسعود مهدوی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
فرزاد روح اللهی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
بهنام آرین مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 45 1400-08-24
محمدرسول امرالهی دهنوی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 20 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سپهر حسین زاده پاریزی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 15 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدمعین دهقانی موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 13 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیر حسین محمودی میمند موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 11 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمدمعین دهقانی موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 16 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیر حسین محمودی میمند موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 15 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محسن رحمانی بیرق کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 5 استقامت جاده آزاد آقایان 0 16 1400-08-19
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محسن رحمانی بیرق مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
محمدمعین دهقانی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
امیر حسین محمودی میمند مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محسن رحمانی بیرق مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 3 اومنیوم بزرگسالان آقایان 150 36 1400-07-19
محسن رحمانی بیرق مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 5 مدیسون بزرگسالان آقایان 61 3 1400-07-20
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 36 1400-07-20
فرزاد روح اللهی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 5 اسپرینت بزرگسالان آقایان 61 24 1400-07-20
مهدی آرمون کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
محسن رحمانی بیرق کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 6 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
پارسا خیری مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 34 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدرسول امرالهی دهنوی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 25 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-07-27
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران 2 اسپرینت بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-20
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 100 60 1400-07-18
میثم رضائی لایه مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 5 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 2 1400-07-20
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-20
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 60 1400-07-18
پارسا خیری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 11 500 متر جوانان آقایان 35 0 1400-05-22
احسان خادمی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
محمدمعین دهقانی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 40 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
سپهر حسین زاده پاریزی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 44 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
پارسا خیری مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 49 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
پارسا خیری مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 7 2000 متر جوانان آقایان 51 0 1400-05-22
امیر حسین محمودی میمند مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 26 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
امیرحسین وطن پرست مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 17 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
میثم رضائی لایه مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
محمدمعین دهقانی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر حسین زاده پاریزی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 35 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 46 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پارسا خیری مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 7 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
مسعود مهدوی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
بهنام آرین مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ تهران 3 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
امیر حسین محمودی میمند مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 39 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیر حسین محمودی میمند مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
امیر حسین محمودی میمند مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 41 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر حسین زاده پاریزی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 40 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدمعین دهقانی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 39 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پارسا خیری مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 31 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
پارسا خیری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 32 استقامت جاده جوانان آقایان 5 0 1400-07-27
محمدمعین دهقانی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 45 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
محمدمعین دهقانی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدمعین دهقانی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 38 استقامت جاده جوانان آقایان 3 0 1400-07-27
امیرحسین وطن پرست مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
امیرحسین وطن پرست مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ ارس -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
پارسا خیری مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
فرزاد روح اللهی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
امیرحسین وطن پرست مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ ارس 16 استقامت جاده جوانان آقایان 23 0 1400-07-27
سپهر حسین زاده پاریزی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 44 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25