دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

هیات استان خراسان رضوی

هیات استان خراسان رضوی
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سپهر خانی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 32 0 1401-06-24
سپهر نظافتی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 39 1 1401-06-24
سماء علیمیرزایی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 4 کراس کانتری جوانان بانوان 67 50 1401-06-22
النا ذوالفقاری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 12 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-22
سماء علیمیرزایی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNS کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-22
بنیامین فنایی بنکدار قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 1 کراس کانتری جوانان آقایان 100 100 1401-06-22
محمد جواد سیامک قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
حامد حسن پور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 30 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
آزاده مزاری قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 13 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 3 1 1401-04-13
احمد نورمحمدی بایگی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
مسعود پورهمتی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
مرتضی خالصی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
سیدمحمدمعین سلیمی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
داوود محمدآبادی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
سعید درگاهی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
هادی طیهوری بادخور قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
مهدی روزبهانه قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
امتیاز کریمی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
نوید کلاهی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
محمد امیریان مهر قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
داوود محمدآبادی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
مهدی روزبهانه قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 1 1400-04-11
آزاده مزاری قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-04-11
یگانه غلامرضایی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 4 کیرین بزرگسالان بانوان 67 50 1400-07-03
یگانه غلامرضایی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 53 5 1400-07-03
یگانه غلامرضایی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 5 اسپرینت بزرگسالان بانوان 61 40 1400-07-03
یگانه غلامرضایی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 3 500 متر بزرگسالان بانوان 75 60 1400-07-03
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمد بخت آور مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 16 اسپرینت بزرگسالان آقایان 20 0 1401-02-06
داوود محمدآبادی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 5 استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 29 40 1400-04-06
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-04-06
محمدمبین ضرابی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-04-06
سیدمحمدرضا میریزدی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-04-06
هادی طیهوری بادخور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 5 1400-04-06
بنیامین فنایی بنکدار قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 4 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 34 0 1400-06-30
سپهر خانی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 4 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 34 0 1400-06-30
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 4 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 34 0 1400-06-30
بنیامین فنایی بنکدار قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 2 اومنیوم جوانان آقایان 85 75 1400-07-01
کوروش قراگزلو قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-18
بنیامین فنایی بنکدار موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 6 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
بنیامین فنایی بنکدار موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 4 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سپهر نظافتی موج های آبی - کیرین- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 8 کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
بنیامین فنایی بنکدار موج های آبی - کیرین- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 6 کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سپهر نظافتی موج های آبی - 1000 متر- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 2 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیرعلی علیزاده قناد موج های آبی - 1000 متر- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 3 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
حسنعلی خدیوزاده قهرمانی کشور جاده50- 54 قهرمانی کشور کرج DNS استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
رضا امیرپور قهرمانی کشور جاده45- 49 قهرمانی کشور کرج 12 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
مرتضی خالصی قهرمانی کشور جاده35- 39 قهرمانی کشور کرج 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-07
سعید درگاهی قهرمانی کشور جاده40- 44 قهرمانی کشور کرج 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-07
حسن کریمی مونقی قهرمانی کشور جاده55- 59 قهرمانی کشور کرج 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 20 0 1400-09-07
سید یحیی عرب ثانوی قهرمانی کشور جاده60- 64 قهرمانی کشور کرج 7 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 4 0 1400-09-07
محمد رضا صابریان قهرمانی کشور جاده65- 69 قهرمانی کشور کرج 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-07
سعید درگاهی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان40- 44 قهرمانی کشور کرج 5 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 8 0 1400-09-06
حسنعلی خدیوزاده قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان50- 54 قهرمانی کشور کرج 10 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 1 0 1400-09-06
رضا امیرپور قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان45- 49 قهرمانی کشور کرج 9 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 2 0 1400-09-06
حسن کریمی مونقی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان55- 59 قهرمانی کشور کرج 2 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-06
سید یحیی عرب ثانوی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان60- 64 قهرمانی کشور کرج 5 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 8 0 1400-09-06
محمد رضا صابریان قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان65- 69 قهرمانی کشور کرج 2 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-06
جواد مهمان نواز قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان70 به بالا قهرمانی کشور کرج 1 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 20 0 1400-09-06
مرتضی خالصی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان 35-39 قهرمانی کشور کرج 2 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-06
محمد دانشورخرم قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 0 1400-07-01
مسعود مهدوی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 0 1400-07-01
حسن حصاری قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 0 1400-07-01
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 2 تایم تریل انفرادی زیر 23 سال بانوان 39 0 1400-04-11
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 2 استقامت جاده زیر 23 سال بانوان 43 0 1400-04-10
محمد بخت آور مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
یوسف رجبی موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 19 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمد امیریان مهر کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 42 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سپهر نظافتی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 38 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
محمدصادق معصومی نژاد مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
یکتا غلامرضایی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 2 500 متر جوانان بانوان 0 75 1400-07-03
یکتا غلامرضایی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 1 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 60 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 67 40 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 1 کیرین جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 1 تیم اسپرینت جوانان بانوان 70 100 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 1 اسپرینت جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 3 اسکرچ جوانان بانوان 75 60 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 1 دورامتیازی جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 4 اومنیوم جوانان بانوان 134 50 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 1 500 متر جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
بنیامین فنایی بنکدار مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 16 1400-07-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-07-25
امیرعلی علیزاده قناد قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 5 اسپرینت جوانان آقایان 61 40 1400-07-01
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 اسپرینت جوانان آقایان 75 60 1400-07-01
آزاده مزاری قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 3 کیرین بزرگسالان بانوان 75 60 1400-07-03
آزاده مزاری قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 53 20 1400-07-03
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 53 10 1400-07-03
آزاده مزاری قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 4 اسپرینت بزرگسالان بانوان 67 50 1400-07-03
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 4 اسکرچ بزرگسالان بانوان 67 50 1400-07-03
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 6 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 56 30 1400-07-03
امیرعلی علیزاده قناد قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 4 1000 متر جوانان آقایان 67 50 1400-07-01
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 10 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 43 3 1400-04-10
مسعود مهدوی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 2 کیرین بزرگسالان آقایان 85 75 1400-06-22
محمد دانشورخرم قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 1 کیرین بزرگسالان آقایان 100 100 1400-06-22
آزاده مزاری قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 61 40 1400-07-03
سپهر نظافتی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 47 10 1400-07-01
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 67 50 1400-06-22
مسعود پورهمتی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 17 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1400-06-22
سعید حسین پور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
سعید ملانوری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 11 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 37 3 1400-06-22
حامد حسن پور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 7 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 51 20 1400-05-18
مسعود پورهمتی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
مهدی روزبهانه قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
مسعود مهدوی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
سپهر نظافتی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 32 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
سپهر خانی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 28 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
بهزاد ابراهیمی مقدم مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 10 3000 متر بزرگسالان آقایان 39 0 1400-05-22
امیرعلی علیزاده قناد قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 7 کیرین جوانان آقایان 51 20 1400-07-01
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 6 کیرین جوانان آقایان 56 30 1400-07-01
محمد فدائی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-05-18
بهزاد ابراهیمی مقدم تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 6 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 3 1400-06-22
بنیامین فنایی بنکدار مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمد امیریان مهر مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 8 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
مهدی روزبهانه قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 6 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 1 1400-06-22
سپهر نظافتی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
شهریار زرین فرد قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-18
بنیامین فنایی بنکدار قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 2 کراس کانتری جوانان آقایان 85 75 1400-05-18
سپهر خانی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 42 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد امیریان مهر مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 44 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 4 اومنیوم بزرگسالان آقایان 125 50 1400-06-22
سپهر خانی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 2 اسکرچ جوانان آقایان 85 75 1400-07-01
سپهر نظافتی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 20 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر نظافتی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 4 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 34 0 1400-06-30
بنیامین فنایی بنکدار مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
شهریار زرین فرد قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 30 1400-04-14
مسعود مهدوی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 6 اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 30 1400-06-26
محمد دانشورخرم قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 100 100 1400-06-26
محمد امیریان مهر مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سپهر خانی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
محمد امیریان مهر خط امتیازی مرحله اول تور کلاس 1 مرند 2 استقامت جاده جوانان آقایان 4 0 1400-07-26
سپهر نظافتی قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 3 دورامتیازی جوانان آقایان 75 60 1400-07-01
سپهر خانی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد امیریان مهر مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 34 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد امیریان مهر قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 6 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 5 1400-04-15
مسعود مهدوی قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 3 1000 متر بزرگسالان آقایان 75 60 1400-06-26
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 3 اومنیوم بزرگسالان بانوان 150 60 1400-07-03
سپهر نظافتی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 43 40 1400-07-01
امیرعلی علیزاده قناد قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 43 30 1400-07-01
آزاده مزاری قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 18 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 18 0 1400-04-10