دوچرخه سواری مدرن | رنکینگ | مربیگری | اخبار

رایدر آزاد

رایدر آزاد
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
اعضای باشگاه
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
ابوذر میرزائی مشکلهء لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-31
حامد نجاری بلالمی لیگ مازندران - جاده - م3 استانی فریدونکنار -- استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-07-01
حامد نجاری بلالمی لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-31
معین سالاری جوبنی لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-31
سید علی حسینی لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-31
آرین محجوب لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
پرهام نبوی بندبن لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
امیرمحمد محمدی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
محمدامین وهاب زاده کمساری لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 2 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
محمدامین اشرفیان لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 3 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
ابوالفضل نقی نژاد لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 1 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
امین خجسته لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
هوشنگ امینی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
بیژن امیرآخوری لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
وحيد آذريان لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
میلاد رمضانی خرازی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
داریان انکاری لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
حامد نجاری بلالمی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
امیرمحمد محمدی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
علیرضا حامد سنگری لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
ابوذر میرزائی مشکلهء لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
پرهام نبوی بندبن لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
امیرحسین فلاح لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-22
سید علی حسینی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-22
فراز شکری مرحله نهم وردکاپ بین المللی Italy DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-13
سمیه داودآبادی فراهانی مرحله نهم وردکاپ بین المللی Italy DNF دانهیل بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-11
طاها قابلی مرحله نهم وردکاپ بین المللی Italy 136 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-11
حسین زنجانیان مرحله نهم وردکاپ بین المللی Italy 133 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-11
شیرین زرین کلاه مرحله نهم وردکاپ بین المللی Italy DNF کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-13
هوشنگ امینی لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-11
محمدعلی حسن نیا لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-11
حسین حسینی اصلی خسمخی لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-11
وحيد آذريان لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-11
حامد نجاری بلالمی لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-11
مهدی طوسی لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-11
ابوالفضل حسین صفت لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-11
امیرمحمد محمدی لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-11
محمدعلی اشرفیان لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 3 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-11
آرین محجوب لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 1 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-11
محمد کریمی خالص لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود 2 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-11
امیرمحمد محمدی لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود -- استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-11
محمدامین رحیم آبادی کاپ آسیا بین المللی Thailand 2 کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-06-07
محمدامین رحیم آبادی کاپ آسیا بین المللی Thailand 1 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-06-07
محمدامین رحیم آبادی کاپ آسیا بین المللی Thailand 1 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-06-07
ابوذر میرزائی مشکلهء لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود -- استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-11
علیرضا حمیدی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 5 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
حامد حسن پور Sakarya MTB Cup Night Race بین المللی Turkiye 22 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-26
فراز شکری Sakarya MTB Cup Night Race بین المللی Turkiye 12 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 6 1401-05-26
حامد حسن پور UCI MTB MARATHON SERIES - Sakarya بین المللی Turkiye DNF کراس کانتری ماراتن بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-23
فراز شکری UCI MTB MARATHON SERIES - Sakarya بین المللی Turkiye 6 کراس کانتری ماراتن بزرگسالان آقایان 0 130 1401-05-23
فراز شکری Sakarya MTB Cup بین المللی Turkiye 17 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 9 1401-05-21
حامد حسن پور Sakarya MTB Cup بین المللی Turkiye 23 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 3 1401-05-21
فراز شکری قهرمانی جهان 2022 بین المللی France 79 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 5 1401-06-02
امین خجسته لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-05-28
محمدامین وهاب زاده کمساری لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 1 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-05-28
عسل سلیمانپور نالکیاشری لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 1 500 متر نوجوانان بانوان 0 0 1402-06-02
الهام غلامی فخبی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 1 500 متر آزاد بانوان 0 0 1401-06-02
حسین دیارمنددیزکوهی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 1 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-06-03
حسین حسینی اصلی خسمخی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 1 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
مهدی طوسی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 1 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-05-28
حسین حسینی اصلی خسمخی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
طاها قابلی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 2 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 30 1401-06-03
آیدین صرافی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 4 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 20 1401-06-03
سیدهومن هاشمی‌ نسب چهاردهی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 9 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 2 1401-06-03
رضا قوچاق رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 10 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 1 1401-06-03
نوید غریب رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 8 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 4 1401-06-03
بهمن بیات رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 6 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 12 1401-06-03
حسین زنجانیان رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 1 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 40 1401-06-03
سپهر امیدیان رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 7 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 8 1401-06-03
محمدتقی محمدنیاء رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 3 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 24 1401-06-03
محمد کرمانی کلنکه رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 5 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 16 1401-06-03
ناصر حسین پور رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-06-03
عارف جمشیدپور دیلمی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 1 1401-06-03
فروردین رستمی امانی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 4 1401-06-03
نادر وثوقی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 2 1401-06-03
علیرضا شهبازی منفرد رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 4 دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 20 1401-06-03
اختای پیشگام رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 1 دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 40 1401-06-03
حسن صدوقی راد رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 3 دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 24 1401-06-03
سیروس فرشادی کیا رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 6 دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 12 1401-06-03
مقداد آرین خواه رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 7 دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 8 1401-06-03
مسلم نصیری مقدم رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 2 دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 30 1401-06-03
علی مسکوب رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 5 دانهیل پیشکسوتان بالای 40 0 16 1401-06-03
رویا برهانی رارانی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل آزاد بانوان 0 0 1401-06-03
فرزانه بشیری رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل آزاد بانوان 0 0 1401-06-03
فیروزه خادم حقیقت رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل آزاد بانوان 0 0 1401-06-03
علیرضا خندان رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 4 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 20 1401-06-03
محمدرضا صادقی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 6 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 12 1401-06-03
امیر خلیلی قره بویا رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 8 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 4 1401-06-03
امیر حسین رجبی ممه کند رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 9 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 2 1401-06-03
امیرمهدی کردی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 1 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 40 1401-06-03
پوریا متقیان سرشت رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 7 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 8 1401-06-03
متین خرسند رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 5 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 16 1401-06-03
رسول ابراهیمی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 3 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 24 1401-06-03
امیرمحمد اسدیان رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 10 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 1 1401-06-03
محمد محسنی آشتیانی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 2 دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 30 1401-06-03
دیار مرادی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 5 دانهیل جوانان آقایان 0 16 1401-06-03
عرفان حاجی کرمانشاهی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 10 دانهیل جوانان آقایان 0 1 1401-06-03
سینا حسین پور رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 6 دانهیل جوانان آقایان 0 12 1401-06-03
ابوالفضل وزیری رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 8 دانهیل جوانان آقایان 0 4 1401-06-03
مهدی پورسعیدی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 7 دانهیل جوانان آقایان 0 8 1401-06-03
مهدی بهنیافر رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 1 دانهیل جوانان آقایان 0 40 1401-06-03
محمدرضا حاتمی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 3 دانهیل جوانان آقایان 0 24 1401-06-03
مهیار زاهدی سهی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 4 دانهیل جوانان آقایان 0 20 1401-06-03
اشکان میرزائی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 2 دانهیل جوانان آقایان 0 30 1401-06-03
سیدامیرمحمد میرباقری مرویلی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 9 دانهیل جوانان آقایان 0 2 1401-06-03
سهیل شفیعی سودرجانی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل جوانان آقایان 0 0 1401-06-03
امیررضا مرادی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل جوانان آقایان 0 0 1401-06-03
مهدی مرادی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 0 1401-06-03
محمدنوید فلاح رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 0 1401-06-03
علی جهانگیری رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 0 1401-06-03
حسین حسینی اصلی خسمخی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 0 1401-06-03
سمیه داودآبادی فراهانی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 1 دانهیل آزاد بانوان 0 0 1401-06-03
فرشاد عرفانی امجد رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 19 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
آرش کوشکی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 19 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
یوسف یگانه پیرلوجه رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محمد اردلان رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محمدمهدی تقوی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محسن ملک زاده رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
علی دهقان رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 12 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
علی میرزایی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
بابک مهدوی وردین رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
سیدبابک شیرخورشیدی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محمد یوسفی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
بهزاد مرادی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
ابوالفضل ربیعی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 11 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محسن لطفی بیداخویدی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 13 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محمدمهدی صیادی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 14 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محمدامین سالارکیا رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 15 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
نادر تیموریان رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 16 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محمدرضا حسینعلی زاده نوری رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 17 دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
نیوشا میری رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 2 دانهیل آزاد بانوان 0 0 1401-06-03
ستاره نیک زاده رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 3 دانهیل آزاد بانوان 0 0 1401-06-03
فاطمه قدمیان مقدم رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران 4 دانهیل آزاد بانوان 0 0 1401-06-03
حسین حسینی اصلی خسمخی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 1 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
مصطفی عالی نسب لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 4 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محمد پورقدم ماسوله لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
هوشنگ امینی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 6 1000 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
ابوالفضل حسین صفت لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 2 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-06-03
امیرحسین نورپرور حسن کیاده لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 3 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-06-03
مهدی طوسی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 4 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-06-03
امیر سپهر شعاعی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 5 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-06-03
امیرمحمد محمدی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 6 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-06-03
امیرحسین فلاح لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 7 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-06-03
حسین دیارمنددیزکوهی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
مهدی طوسی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محمد پورقدم ماسوله لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
امیرحسین نورپرور حسن کیاده لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 6 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
ابوالفضل حسین صفت لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 5 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
هوشنگ امینی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 2 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-05-28
علیرضا حامد سنگری لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-05-28
محمدعلی حسن نیا لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-05-28
ابوذر میرزائی مشکلهء لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 5 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-05-28
پارسا کاشفی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 3 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-05-28
محمد منزوی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 4 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-05-28
محمدعلی اشرفیان لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 2 استقامت جاده نوجوانان آقایان 0 0 1401-05-28
ابوالفضل حسین صفت لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 2 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-05-28
حسین دیارمنددیزکوهی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-05-28
امیرمحمد محمدی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-05-28
مهیار نوروزی خطیبی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
امین خجسته لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
علیرضا نوروزی لاتی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
مرتضی ثناگویی کارسیدانی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
علیرضا حامد سنگری لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
محمدعلی حسن نیا لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
هوشنگ امینی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
محمد پورقدم ماسوله لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
عرشیا جوانبخت لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
سینا میرزانژادصومعه سرائی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
وحيد آذريان لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
ناصر کاظم پور لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
میلاد رمضانی خرازی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
دیاکو سلیمانی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
ابوذر میرزائی مشکلهء لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
حامد نجاری بلالمی لیگ گیلان - جاده - م1 استانی رشت 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-28
معصومه رحیمی زاده لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 4 500 متر آزاد بانوان 0 0 1401-06-02
ساناز قوامی پور لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 3 500 متر آزاد بانوان 0 0 1401-06-02
درسا میرزاباقری لنگرودی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 2 500 متر نوجوانان بانوان 0 0 1402-06-02
زهرا درستی شیخعلی کلایه لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 3 500 متر نوجوانان بانوان 0 0 1402-06-02
امیرعلی مرادی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 8 500 متر نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-02
پارسا کاشفی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 6 500 متر نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-02
امیر علی بوذری لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 5 500 متر نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-02
محمدامین وهاب زاده کمساری لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 4 500 متر نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-02
امیرعلی عزتیان لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 1 500 متر نوجوانان آقایان 0 5 1401-06-02
محمدعلی اشرفیان لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 3 500 متر نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-02
عماد مختاری لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 7 500 متر نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-02
ابوالفضل نقی نژاد لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 2 500 متر نوجوانان آقایان 0 0 1401-06-02
اکرم قاسمی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 2 500 متر آزاد بانوان 0 0 1401-06-02
زهرا شهبازی لیگ گیلان - پیست - م2 استانی رشت 5 500 متر آزاد بانوان 0 0 1401-06-02
امیررضا بقال سنجیده رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل زیر 23 سال آقایان 0 0 1401-06-03
سیدهمایون بیاتی آراسته رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
سیدمرتضی بنی فاطمه رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
مهدی علیشاهی ورنوسفادرانی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
علیرضا كاظم زاده رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
توحید جباری رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
امیرحسین سیفی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
آرش آقازاده رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
محمد قربانی سیاوشانی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
حسین خالقی رقابت دانهیل ایران کاپ کلاس 1 تهران -- دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-03
اسمعیل لطفعلی زاده گلین بلاغی