هیات صومعه سرا

هیات صومعه سرا
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سینا میرزانژادصومعه سرائی لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-31
مهدی طوسی لیگ گیلان - جاده - م4 استانی رودبار -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-06-31
امین خجسته لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
سینا میرزانژادصومعه سرائی لیگ جاده استان گیلان - م2 استانی بندر انزلی -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
سینا میرزانژادصومعه سرائی لیگ جاده استان گیلان - م3 استانی لنگرود -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-11
امین خجسته جام مرحوم علی اکبر یعقوبی - 40 سال تا 49 کاپ کلاس 3 تنکابن 5 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1401-04-03
مهدی طوسی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سینا میرزانژادصومعه سرائی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 15 3000 متر آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
مهدی طوسی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت 9 3000 متر آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
مهدی طوسی مرحله اول لیگ گیلان استانی رشت -- کیرین آزاد آقایان 0 0 1401-01-24
امین خجسته جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 5 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ رشت اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
مهدی طوسی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
مهدی طوسی لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-09
پوریا راستی ماوردیانی لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-09
امین خجسته لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-09
وحيد آذريان مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-06
پوریا راستی ماوردیانی مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-06
مهدی طوسی مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-06
ابوالفضل پاراد مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-06
سینا میرزانژادصومعه سرائی مرحله دوم لیگ گیلان استانی بندرانزلی -- تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-06
امین خجسته قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت -- کراس کانتری پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-05-13
ابوالفضل پاراد قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-13
مهدی طوسی قهرمانی کوهستان استان گیلان استانی رشت -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-13
ابوالفضل پاراد لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-09
سینا میرزانژادصومعه سرائی لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-09
وحيد آذريان لیگ جاده استان گیلان استانی رودبار -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-09
داریوش اسماعیل زاده پشت مسری تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
امین خجسته تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
مهدی طوسی کاپ دور امتیازی رشت استانی رشت 6 دورامتیازی جوانان آقایان 56 0 1400-02-31
سینا میرزانژادصومعه سرائی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-03-19
مهدی طوسی کاپ کیرین رشت استانی رشت DSQ کیرین آزاد آقایان 0 0 1400-03-12
پوریا راستی ماوردیانی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 35 0 1400-03-19
وحيد آذريان مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNS استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-03-19
مسعود احمدی کمالی مرحله اول لیگ استان گیلان استانی منطقه آزاد انزلی DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-03-19
مهدی طوسی کاپ دور حذفی رشت استانی رشت 6 دورحذفی جوانان آقایان 56 0 1400-03-12