هیات شهر زنجان

هیات شهر زنجان
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
مظاهر رضازاده لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1401-12-20
علیرضا اوصانلو سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 6 کراس کانتری جوانان آقایان 56 18 1401-05-25
بنیامین کرد مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 19 اسپرینت بزرگسالان آقایان 23 0 1400-08-24
مسعود خاکی مرحله دوم لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ مشهد 3 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-24
بنیامین کرد مرحله دوم لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ مشهد 7 1000 متر بزرگسالان آقایان 51 12 1400-08-24
هادی حسینی مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 4 اومنیوم بزرگسالان آقایان 134 30 1400-08-24
علی اصدقی قره بابائی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 4 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-08-28
هادی حسینی جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-28
محمد بشیری مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 8 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 94 0 1400-08-24
مسعود خاکی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 8 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
بنیامین کرد مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 8 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
مسعود خاکی مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 36 1400-08-24
بهرام نجفی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 20 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
آرمین سپهری علمداری مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ تهران 5 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 61 24 1400-07-20
آرمین سپهری علمداری مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 9 1000 متر بزرگسالان آقایان 47 3 1400-07-18
بهرام نجفی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ تهران 5 اومنیوم بزرگسالان آقایان 122 24 1400-07-19
بهرام نجفی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 4 مدیسون بزرگسالان آقایان 67 12 1400-07-20
هادی حسینی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 4 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 30 1400-07-18
پیام کرمی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
هادی حسینی کاپ سرخه حصار کاپ کلاس 2 تهران 11 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-29
هادی حسینی مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
مسعود خاکی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 45 1400-07-20
هادی حسینی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ تهران 4 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 6 1400-07-20
آرمین سپهری علمداری مرحله نخست لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ تهران DSQ اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-20
هادی حسینی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 112 0 1400-07-18
آرمین سپهری علمداری مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
مسعود خاکی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ تهران 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-18
هادی حسینی کاپ رامسر کاپ کلاس 2 رامسر 7 استقامت جاده آزاد آقایان 51 0 1400-03-06