هیات استان همدان (شهید شمسی پور)

هیات استان همدان (شهید شمسی پور)
همدان شهر
رامین تاج بخشیان مدیر
1382 تاسیس
هیئت استان همدان اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
عرشیا باقیان استعدادهای برتر کشور - 200متر - متولدین 85 قهرمانی کشور تبریز 24 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-28
حامد صیفی کاری لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
آرش قزوینیه لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
حامد صیفی کاری لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 0 1401-12-20
مهرداد زندی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران DNF اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-07-01
محمدمهدی یوسفی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 30 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 1 0 1401-06-24
امیرمحمد احمدوند قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 27 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 4 0 1401-06-24
کسری محمودی نور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 23 کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
محمدمهدی یوسفی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
شهرام ایمانی نصرت قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 36 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
مهدی روزبهانه سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1401-05-31
حامد صیفی کاری سوپر لیگ RR م3 سوپرلیگ نکا 29 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 9 0 1401-05-31
هادی طیهوری بادخور سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 28 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 0 0 1401-05-30
حامد صیفی کاری سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 26 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 10 0 1401-05-30
مهدی روزبهانه سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 19 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 23 0 1401-05-30
هادی طیهوری بادخور سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 24 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-02
حامد صیفی کاری سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 23 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1401-05-02
مهدی روزبهانه سوپر لیگ TT م2 سوپرلیگ سیرجان 21 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1401-05-02
هادی طیهوری بادخور سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
مهرداد گماریان خصال سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 28 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1401-05-03
مهدی روزبهانه سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 9 0 1401-05-03
حامد صیفی کاری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان 21 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 12 0 1401-05-03
آرش قزوینیه سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ سیرجان DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-03
بهاره پورالعجل سوپرلیگ - 500متر - م2 سوپرلیگ تهران DNF 500 متر بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
بهاره پورالعجل لیگ - تعقیبی انفرادی - م2 سوپرلیگ تهران 10 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 39 2 1401-05-01
بهاره پورالعجل لیگ - دورامتیازی - م2 سوپرلیگ تهران DNF دورامتیازی بزرگسالان بانوان 0 0 1401-05-01
بهاره پورالعجل لیگ - اسپرینت - م2 سوپرلیگ تهران 6 اسپرینت بزرگسالان بانوان 56 18 1401-05-01
علی اصدقی قره بابائی کاپ کوهستان تنکابن کاپ کلاس 3 تنکابن 2 کراس کانتری پیشکسوتان بالای 40 0 0 1401-04-24
پریسا مجنونی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 7 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 3 3 1401-04-14
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1401-04-14
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 4 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 50 50 1401-04-13
پریسا مجنونی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 17 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-04-13
بهاره پورالعجل قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNS استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-04-13
علی اصدقی قره بابائی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
کسری قیاسی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
بهنام آرین قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 43 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 10 استقامت جاده جوانان بانوان 43 3 1400-04-10
بهنام آرین قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 30 30 1401-04-12
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
مجید شکاری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1400-09-25
حامد صیفی کاری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 67 0 1400-09-25
پریسا مجنونی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 3 1400-04-11
علیرضا صفری سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-28
حامد صیفی کاری سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 28 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1401-02-28
امیدعلی فکوری سوپر لیگ TT م1 سوپرلیگ جلفا 34 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 0 1401-02-28
علیرضا صفری سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 34 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 8 0 1401-02-27
حامد صیفی کاری سوپر لیگ RR م1 سوپرلیگ جلفا 36 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 7 0 1401-02-27
مهرداد گماریان خصال قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
ابوالفضل شاکری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 11 اسپرینت بزرگسالان آقایان 35 0 1401-02-06
بهاره پورالعجل مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1401-02-15
ارسلان ابراهیمی وند فائز کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین 7 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
بهنام آرین قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 12 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 1 1400-04-06
حامد صیفی کاری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 67 15 1400-09-26
کسری محمودی نور مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 2 0 1400-09-26
مجید شکاری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 8 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 47 0 1400-09-26
علی احمدی اختر مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 39 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-26
ارسلان ابراهیمی وند فائز مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 38 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-26
امین سلگی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 24 دانهیل بزرگسالان آقایان 7 0 1400-08-11
کسری محمودی نور قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 13 اومنیوم جوانان آقایان 29 1 1400-07-01
علی اصدقی قره بابائی قهرمانی کشور جاده50- 54 قهرمانی کشور کرج 12 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
جواد رحمتی قهرمانی کشور جاده45- 49 قهرمانی کشور کرج 14 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور جاده35- 39 قهرمانی کشور کرج 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 20 0 1400-09-07
صادق انصاری قهرمانی کشور جاده55- 59 قهرمانی کشور کرج 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-07
محسن پرچمی قهرمانی کشور جاده60- 64 قهرمانی کشور کرج 11 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
کیومرث عجمی قهرمانی کشور جاده65- 69 قهرمانی کشور کرج 3 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 13 0 1400-09-07
علی اصدقی قره بابائی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان50- 54 قهرمانی کشور کرج 9 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 2 0 1400-09-06
جواد رحمتی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان45- 49 قهرمانی کشور کرج DNS تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-06
صادق انصاری قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان55- 59 قهرمانی کشور کرج 8 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-06
محسن پرچمی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان60- 64 قهرمانی کشور کرج 11 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-06
کیومرث عجمی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان65- 69 قهرمانی کشور کرج 3 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 13 0 1400-09-06
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان 35-39 قهرمانی کشور کرج 5 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 8 0 1400-09-06
کسری محمودی نور قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 12 تیم اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1400-07-01
کسری محمودی نور جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-08-28
کسری محمودی نور قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 14 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 23 1 1400-07-01
کسری محمودی نور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 1 1400-05-18
کسری محمودی نور قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 11 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 18 0 1400-06-30
کسری محمودی نور قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 14 دورامتیازی جوانان آقایان 23 1 1400-07-01
سبا صالحی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 10 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 43 3 1400-07-03
سبا صالحی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 7 اسپرینت جوانان بانوان 51 20 1400-07-03
سبا صالحی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 8 500 متر جوانان بانوان 0 10 1400-07-03
سبا صالحی مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 8 استقامت جاده جوانان بانوان 47 6 1400-09-02
بهاره پورالعجل مرحله دوم لیگ برتر بانوان جاده سوپرلیگ تهران 18 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 23 0 1400-09-02
سبا صالحی مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 9 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 43 0 1400-09-03
بهاره پورالعجل مرحله دوم لیگ برتر بانوان تایم تریل سوپرلیگ تهران 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 35 0 1400-09-03
بهاره پورالعجل قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 9 اسپرینت بزرگسالان بانوان 43 5 1400-07-03
بهاره پورالعجل قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 9 500 متر بزرگسالان بانوان 0 5 1400-07-03
بهاره پورالعجل قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-04-10
حامد صیفی کاری جایزه بزرگ رامسر کاپ کلاس 3 رامسر 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-28
آرین بشیری زاهد مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 9 دانهیل جوانان آقایان 43 3 1400-08-11
مانی شریفی مرحله اول لیگ کوهستان سوپرلیگ قزوین 10 دانهیل جوانان آقایان 39 2 1400-08-11
سجاد فرهادی قهرمانی کشور تریال قهرمانی کشور همدان 5 کلاس 20 اینچ بزرگسالان آقایان 0 40 1400-08-07
مهدی برونوس قهرمانی کشور تریال قهرمانی کشور همدان 4 کلاس 20 اینچ بزرگسالان آقایان 67 50 1400-08-07
جواد رحیمی پارسا قهرمانی کشور تریال قهرمانی کشور همدان 6 کلاس 20 اینچ بزرگسالان آقایان 0 30 1400-08-07
فروزان عبدالهی عرب قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 2 500 متر بزرگسالان بانوان 85 75 1400-07-03
پریسا مجنونی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 4 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 48 3 1400-07-03
فرزانه ثابت قدم قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 10 اسپرینت بزرگسالان بانوان 39 3 1400-07-03
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 1 اسکرچ جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
پریسا مجنونی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 2 اسکرچ بزرگسالان بانوان 85 75 1400-07-03
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 3 دورامتیازی جوانان بانوان 75 60 1400-07-03
پریسا مجنونی قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 4 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 67 50 1400-07-03
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 2 اومنیوم جوانان بانوان 170 75 1400-07-03
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 3 500 متر جوانان بانوان 85 60 1400-07-03
پریسا مجنونی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 6 500 متر بزرگسالان بانوان 0 30 1400-07-03
علی شب آهنگ قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 12 تیم اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1400-07-01
پریسا مجنونی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 75 60 1400-07-03
آرین بشیری زاهد قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 8 دانهیل جوانان آقایان 47 10 1400-05-18
مانی شریفی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 9 دانهیل جوانان آقایان 43 5 1400-05-18
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 11 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-01
افشین دوستی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 11 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-01
مراد زندی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 12 تیم اسپرینت جوانان آقایان 20 0 1400-07-01
اسماعیل غلامی مودب قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 11 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 23 0 1400-07-01
پانته آ قلی پور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 2 کراس کانتری جوانان بانوان 85 75 1400-05-16
امین سلگی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 25 دانهیل بزرگسالان آقایان 5 0 1400-05-18
مهدی خدابنده لو قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران DNS دانهیل بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
بهنام آرین قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 75 1400-06-22
اسماعیل غلامی مودب قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
بهنام آرین قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 75 60 1400-06-22
افشین دوستی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
بهنام آرین قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 49 100 1400-06-22
علی شب آهنگ قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 1 1400-05-18
علی شب آهنگ قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران DNF کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-07-01
مهدی مامی وند قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 9 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-22
افشین دوستی قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 9 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-22
بهنام آرین قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 1 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 50 1400-04-07
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
میثم رستمی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 11 اومنیوم بزرگسالان آقایان 14 3 1400-06-22
مهدی مامی وند قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 26 اسپرینت بزرگسالان آقایان 6 0 1400-06-26
اسماعیل غلامی مودب قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 19 اسپرینت بزرگسالان آقایان 16 0 1400-06-26
علی شب آهنگ قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 11 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 18 0 1400-06-30
مهرداد زندی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 11 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 18 0 1400-06-30
فرحان محمد رضایی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 11 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-06-30
محمدصالح اسدی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 21 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 10 0 1400-04-15
مهرداد زندی قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 23 1000 متر جوانان آقایان 8 0 1400-07-01
حامد صیفی کاری قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 16 1000 متر بزرگسالان آقایان 20 0 1400-06-26
پریسا مجنونی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 4 اومنیوم بزرگسالان بانوان 134 50 1400-07-03
علی شب آهنگ قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 28 اسپرینت جوانان آقایان 3 0 1400-07-01
مهرداد زندی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 27 اسپرینت جوانان آقایان 4 0 1400-07-01
پریسا مجنونی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-04-10
افشین دوستی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 16 کیرین بزرگسالان آقایان 20 0 1400-06-22