هیات استان مرکزی

هیات استان مرکزی
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
امین مرادی لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 36 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
مسعود کریمی لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 30 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
حسین گودرزی لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 26 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
سجاد طاهری لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 7 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 51 12 1402-02-24
محمدسینا ربیعی کرهرودی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 4 استقامت جاده جوانان آقایان 67 0 1401-06-25
مرتضی صباغ نیا لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 20 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-19
محمد صباغ نيا لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 18 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 23 0 1401-12-19
سجاد طاهری لیگ برتر تایم تریل جاده م4 سوپرلیگ کیش 13 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 35 0 1401-12-19
محمد صباغ نيا لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 20 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 0 1401-12-20
سجاد طاهری لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 16 0 1401-12-20
شهاب جدیدالاسلامی لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 36 1401-12-20
علی ایرانمنش لیگ برتر استقامت جاده م4 سوپرلیگ کیش 27 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-12-20
امیرمحمد مجیدی استعدادهای برتر کشور - 200متر - متولدین 85 قهرمانی کشور تبریز 23 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-28
محمدسینا ربیعی کرهرودی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 15 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 23 0 1401-06-24
الیکا یوسفی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری جوانان بانوان 0 0 1401-06-22
هانیه ملکی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-22
محمدسینا ربیعی کرهرودی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 3 کراس کانتری جوانان آقایان 75 60 1401-06-22
محمد پورشریف قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 4 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 67 50 1401-06-22
علی ظهراب زاده قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
محمدرضا عراقی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 8 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 51 10 1401-06-22
حسین رضائیان سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 23 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 14 0 1401-05-30
احمد قمری سوپرلیگ TT م3 سوپرلیگ نکا 20 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 20 0 1401-05-30
طهورا بهرامی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 1 1 1401-04-14
طهورا بهرامی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 14 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 3 1 1401-04-13
حسین رضائیان قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 46 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
محمد صباغ نيا قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 45 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
طهورا بهرامی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 1 1400-04-11
شیدا عباسی قهرمانی کشور BMX - ریسینگ قهرمانی کشور تهران 4 کلاس ازاد بزرگسالان بانوان 67 50 1400-12-12
محمدسینا ربیعی کرهرودی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 6 اومنیوم جوانان آقایان 56 30 1400-07-01
محمدرضا عراقی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 9 کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 43 0 1400-05-18
مرتضی صباغ نیا قهرمانی کشور جاده35- 39 قهرمانی کشور کرج 13 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
غلامرضا ساریخانی قهرمانی کشور جاده55- 59 قهرمانی کشور کرج 7 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 4 0 1400-09-07
غلامرضا ساریخانی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان55- 59 قهرمانی کشور کرج 7 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 4 0 1400-09-06
غلامرضا جلالوندی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان70 به بالا قهرمانی کشور کرج 4 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 10 0 1400-09-06
مرتضی صباغ نیا قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان 35-39 قهرمانی کشور کرج 9 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 2 0 1400-09-06
احمد قمری قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-06
احمد قمری مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 29 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 9 0 1400-08-13
حسین رضائیان مرحله سوم لیگ برتر جاده سوپرلیگ تبریز 27 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 12 0 1400-08-13
سجاد طاهری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 8 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 47 10 1400-05-18
محمدامین صیدی قهرمانی کشور تریال قهرمانی کشور همدان 3 کلاس 20 اینچ بزرگسالان آقایان 75 60 1400-08-07
سید موسی مصطفوی مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
سید موسی مصطفوی مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 29 0 1400-07-09
سید موسی مصطفوی مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1400-07-22
حسین گودرزی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 10 تیم اسپرینت جوانان آقایان 26 0 1400-07-01
حسین گودرزی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 11 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 35 3 1400-07-01
حسین گودرزی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 8 کراس کانتری جوانان آقایان 47 10 1400-05-18
حسین گودرزی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 24 0 1400-06-30
علی حسنی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 7 کراس کانتری جوانان آقایان 51 20 1400-05-18
علی حسنی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 6 اسکرچ جوانان آقایان 56 30 1400-07-01
علی حسنی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 24 0 1400-06-30
علی حسنی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 43 1 1400-04-15
علی حسنی قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 15 1000 متر جوانان آقایان 23 1 1400-07-01
علی حسنی قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 11 دورامتیازی جوانان آقایان 35 3 1400-07-01
سبحان قنبری قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 24 0 1400-06-30
ایلیا قنبری قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 14 1000 متر جوانان آقایان 26 1 1400-07-01
محمدسینا ربیعی کرهرودی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 10 تیم اسپرینت جوانان آقایان 26 0 1400-07-01
محمد صباغ نيا سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 71 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
ایلیا قنبری قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 10 تیم اسپرینت جوانان آقایان 26 0 1400-07-01
مرتضی صباغ نیا سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 70 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
مسعود کریمی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
حسین رضائیان سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 50 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
احمد قمری سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 64 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
احمد قمری مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 20 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 16 0 1400-07-22
احمد قمری مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 1 0 1400-07-08
حسین رضائیان مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه 47 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
محمد صباغ نيا مرحله اول لیگ جاده استقامت سوپرلیگ مبارکه DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-08
سیامک ربیعی منظر قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-18
احمد قمری قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-07
محمدرضا عراقی سوپر لیگ RR م2 سوپرلیگ رامسر 53 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
محمدسینا ربیعی کرهرودی قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 5 استقامت جاده جوانان آقایان 61 40 1400-04-14
حسین رضائیان مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 17 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-09
احمد قمری مرحله اول لیگ جاده تایم تریل سوپرلیگ مبارکه 15 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 26 0 1400-07-09
محمدسینا ربیعی کرهرودی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 24 0 1400-06-30
حسین رضائیان مرحله دوم لیگ برتر جاده تایم تریل سوپرلیگ رامسر 21 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-22
محمدسینا ربیعی کرهرودی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 5 کراس کانتری جوانان آقایان 61 40 1400-05-18
طهورا بهرامی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 15 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 26 1 1400-04-10
سارا قلیاب تاب قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان بانوان 0 0 1400-04-10
ایلیا قنبری قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 18 اسپرینت جوانان آقایان 16 0 1400-07-01