هیات استان خراسان رضوی

هیات استان خراسان رضوی
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
امیرمحمد عباسیان استعدادهای برتر کشور - 200متر - متولدین 85 قهرمانی کشور تبریز 25 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-28
سپهر خانی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 32 0 1401-06-24
سپهر نظافتی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 39 1 1401-06-24
سماء علیمیرزایی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 4 کراس کانتری جوانان بانوان 67 50 1401-06-22
النا ذوالفقاری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 12 کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-22
سماء علیمیرزایی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNS کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-22
بنیامین فنایی بنکدار قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 1 کراس کانتری جوانان آقایان 100 100 1401-06-22
محمد جواد سیامک قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
حامد حسن پور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 30 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1401-06-22
آزاده مزاری قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 13 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 3 1 1401-04-13
احمد نورمحمدی بایگی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
مسعود پورهمتی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
مرتضی خالصی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 37 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
سیدمحمدمعین سلیمی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 35 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
داوود محمدآبادی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 33 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
سعید درگاهی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 32 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
هادی طیهوری بادخور قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
مهدی روزبهانه قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
امتیاز کریمی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
نوید کلاهی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
محمد امیریان مهر قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
داوود محمدآبادی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
مهدی روزبهانه قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 19 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 1 1400-04-11
آزاده مزاری قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 0 1400-04-11
یگانه غلامرضایی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 4 کیرین بزرگسالان بانوان 67 50 1400-07-03
یگانه غلامرضایی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 53 5 1400-07-03
یگانه غلامرضایی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 5 اسپرینت بزرگسالان بانوان 61 40 1400-07-03
یگانه غلامرضایی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 3 500 متر بزرگسالان بانوان 75 60 1400-07-03
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر نظافتی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
محمد بخت آور مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 16 اسپرینت بزرگسالان آقایان 20 0 1401-02-06
داوود محمدآبادی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 5 استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 29 40 1400-04-06
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-04-06
محمدمبین ضرابی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-04-06
سیدمحمدرضا میریزدی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-04-06
هادی طیهوری بادخور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 9 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 26 5 1400-04-06
بنیامین فنایی بنکدار قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 4 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 34 0 1400-06-30
سپهر خانی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 4 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 34 0 1400-06-30
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 4 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 34 0 1400-06-30
بنیامین فنایی بنکدار قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 2 اومنیوم جوانان آقایان 85 75 1400-07-01
کوروش قراگزلو قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-18
بنیامین فنایی بنکدار موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 6 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
بنیامین فنایی بنکدار موج های آبی - 3000 متر - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 4 2000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سپهر نظافتی موج های آبی - کیرین- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 8 کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
بنیامین فنایی بنکدار موج های آبی - کیرین- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 6 کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
سپهر نظافتی موج های آبی - 1000 متر- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 2 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
امیرعلی علیزاده قناد موج های آبی - 1000 متر- م6 کاپ کلاس 1 مشهد 3 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
حسنعلی خدیوزاده قهرمانی کشور جاده50- 54 قهرمانی کشور کرج DNS استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
رضا امیرپور قهرمانی کشور جاده45- 49 قهرمانی کشور کرج 12 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 0 0 1400-09-07
مرتضی خالصی قهرمانی کشور جاده35- 39 قهرمانی کشور کرج 8 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 3 0 1400-09-07
سعید درگاهی قهرمانی کشور جاده40- 44 قهرمانی کشور کرج 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-07
حسن کریمی مونقی قهرمانی کشور جاده55- 59 قهرمانی کشور کرج 1 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 20 0 1400-09-07
سیدیحیی عرب ثانوی قهرمانی کشور جاده60- 64 قهرمانی کشور کرج 7 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 4 0 1400-09-07
محمد رضا صابریان قهرمانی کشور جاده65- 69 قهرمانی کشور کرج 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-07
سعید درگاهی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان40- 44 قهرمانی کشور کرج 5 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 8 0 1400-09-06
حسنعلی خدیوزاده قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان50- 54 قهرمانی کشور کرج 10 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 1 0 1400-09-06
رضا امیرپور قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان45- 49 قهرمانی کشور کرج 9 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 2 0 1400-09-06
حسن کریمی مونقی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان55- 59 قهرمانی کشور کرج 2 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-06
سیدیحیی عرب ثانوی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان60- 64 قهرمانی کشور کرج 5 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 8 0 1400-09-06
محمد رضا صابریان قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان65- 69 قهرمانی کشور کرج 2 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-06
جواد مهمان نواز قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان70 به بالا قهرمانی کشور کرج 1 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 20 0 1400-09-06
مرتضی خالصی قهرمانی کشور تایم تریل پیشکسوتان 35-39 قهرمانی کشور کرج 2 تایم تریل انفرادی پیشکسوتان بالای 35 15 0 1400-09-06
محمد دانشورخرم قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 0 1400-07-01
مسعود مهدوی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 0 1400-07-01
حسن حصاری قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 0 1400-07-01
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 2 تایم تریل انفرادی زیر 23 سال بانوان 39 0 1400-04-11
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 2 استقامت جاده زیر 23 سال بانوان 43 0 1400-04-10
محمد بخت آور مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
یوسف رجبی موج های آبی - اسپرینت - م6 کاپ کلاس 1 مشهد 19 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-20
محمد امیریان مهر کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 42 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سپهر نظافتی کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 38 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
محمدصادق معصومی نژاد مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
سپهر نظافتی مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر کیرین سوپرلیگ رشت -- کیرین جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ رشت -- تیم اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ رشت -- 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1400-10-09
محمدحسین فدائی مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ رشت -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر تعقیبی تیمی سوپرلیگ رشت -- تعقیبی تیمی جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر مدیسون سوپرلیگ رشت -- مدیسون جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ رشت -- اسکرچ جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله نخست لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ رشت -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1400-08-27
یکتا غلامرضایی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 2 500 متر جوانان بانوان 0 75 1400-07-03
یکتا غلامرضایی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 1 تیم اسپرینت جوانان بانوان 0 60 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 67 40 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 1 کیرین جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 1 تیم اسپرینت جوانان بانوان 70 100 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 1 اسپرینت جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 3 اسکرچ جوانان بانوان 75 60 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 1 دورامتیازی جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 4 اومنیوم جوانان بانوان 134 50 1400-07-03
لیلا حیدری ویرانی قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 1 500 متر جوانان بانوان 100 100 1400-07-03
بنیامین فنایی بنکدار مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 4 استقامت جاده جوانان آقایان 0 16 1400-07-27
بنیامین فنایی بنکدار مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 3 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-07-25
امیرعلی علیزاده قناد قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 5 اسپرینت جوانان آقایان 61 40 1400-07-01
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 اسپرینت جوانان آقایان 75 60 1400-07-01
آزاده مزاری قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 3 کیرین بزرگسالان بانوان 75 60 1400-07-03
آزاده مزاری قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 53 20 1400-07-03
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 53 10 1400-07-03
آزاده مزاری قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 4 اسپرینت بزرگسالان بانوان 67 50 1400-07-03
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 4 اسکرچ بزرگسالان بانوان 67 50 1400-07-03
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 6 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 56 30 1400-07-03
امیرعلی علیزاده قناد قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 4 1000 متر جوانان آقایان 67 50 1400-07-01
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 10 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 43 3 1400-04-10
مسعود مهدوی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 2 کیرین بزرگسالان آقایان 85 75 1400-06-22
محمد دانشورخرم قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 1 کیرین بزرگسالان آقایان 100 100 1400-06-22
آزاده مزاری قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 61 40 1400-07-03
سپهر نظافتی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 8 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 47 10 1400-07-01
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 4 اسکرچ بزرگسالان آقایان 67 50 1400-06-22
مسعود پورهمتی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 17 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 20 0 1400-06-22
سعید حسین پور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
سعید ملانوری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 11 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 37 3 1400-06-22
حامد حسن پور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 7 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 51 20 1400-05-18
مسعود پورهمتی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
مهدی روزبهانه قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
مسعود مهدوی قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 5 تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-26
سپهر نظافتی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 32 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
سپهر خانی مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 28 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
بهزاد ابراهیمی مقدم مرحله چهارم موج های آبی کاپ کلاس 1 مشهد 10 3000 متر بزرگسالان آقایان 39 0 1400-05-22
امیرعلی علیزاده قناد قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 7 کیرین جوانان آقایان 51 20 1400-07-01
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 6 کیرین جوانان آقایان 56 30 1400-07-01
محمد فدائی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-05-18
بهزاد ابراهیمی مقدم تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 6 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 3 1400-06-22
بنیامین فنایی بنکدار مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 10 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
محمد امیریان مهر مرحله دوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 8 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1400-07-26
مهدی روزبهانه قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 6 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 1 1400-06-22
سپهر نظافتی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
شهریار زرین فرد قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-18
بنیامین فنایی بنکدار قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 2 کراس کانتری جوانان آقایان 85 75 1400-05-18
سپهر خانی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 42 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد امیریان مهر مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 44 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
امیرحسین محمدی روشناوند قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 4 اومنیوم بزرگسالان آقایان 125 50 1400-06-22
سپهر خانی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 2 اسکرچ جوانان آقایان 85 75 1400-07-01
سپهر نظافتی مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 20 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
سپهر نظافتی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 4 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 34 0 1400-06-30
بنیامین فنایی بنکدار مرحله سوم تور مرند تور کلاس 1 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
شهریار زرین فرد قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 6 استقامت جاده جوانان آقایان 56 30 1400-04-14
مسعود مهدوی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 6 اسپرینت بزرگسالان آقایان 56 30 1400-06-26
محمد دانشورخرم قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 1 اسپرینت بزرگسالان آقایان 100 100 1400-06-26
محمد امیریان مهر مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 29 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
سپهر خانی مرحله اول تور مرند تور کلاس 1 مرند 27 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-25
محمد امیریان مهر خط امتیازی مرحله اول تور کلاس 1 مرند 2 استقامت جاده جوانان آقایان 4 0 1400-07-26
سپهر نظافتی قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 3 دورامتیازی جوانان آقایان 75 60 1400-07-01
سپهر خانی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 36 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد امیریان مهر مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 34 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمد امیریان مهر قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 6 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 5 1400-04-15
مسعود مهدوی قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 3 1000 متر بزرگسالان آقایان 75 60 1400-06-26
پارمیدا نیکفر قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 3 اومنیوم بزرگسالان بانوان 150 60 1400-07-03
سپهر نظافتی مجموع سه مرحله تور مرند (انفرادی) تور کلاس 1 مرند 17 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1400-07-27
محمدحسین فدائی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 43 40 1400-07-01
امیرعلی علیزاده قناد قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان آقایان 43 30 1400-07-01
آزاده مزاری قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 18 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 18 0 1400-04-10