هیات استان آذربایجان شرقی

هیات استان آذربایجان شرقی
تبریز شهر
رسول هاشم کندی مدیر
1330 تاسیس
اداره کل ورزش و جوانان اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 14 استقامت جاده جوانان آقایان 26 0 1401-06-25
ائلمان عابدی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 3 استقامت جاده جوانان آقایان 75 0 1401-06-25
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 51 6 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران DNF اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران 9 1000 متر جوانان آقایان 43 3 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ 1000متر م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ جوانان آقایان 51 12 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 9 اسپرینت جوانان آقایان 43 3 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ اسپرینت م1 سوپرلیگ تهران 22 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر استعدادهای برتر کشور - 200متر - متولدین 85 قهرمانی کشور تبریز 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-28
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 43 1 1401-06-24
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 100 50 1401-06-24
صدرا اکبرزاده قالیبافی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران DNS دانهیل جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
آیدین صرافی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 5 دانهیل بزرگسالان آقایان 61 40 1401-06-22
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNS کراس کانتری جوانان بانوان 0 0 1401-06-22
پردیس فیض الهی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNS کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-22
زهرا زارع وحید قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNS کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-22
مهدی کرد اوغلی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 9 کراس کانتری جوانان آقایان 43 5 1401-06-22
صدرا اکبرزاده قالیبافی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 4 کراس کانتری جوانان آقایان 67 50 1401-06-22
شاهین همای اقدم قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 11 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 3 1401-06-22
علیرضا صفری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 5 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 61 40 1401-06-22
پرویز مردانی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 85 75 1401-06-22
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 30 30 1401-04-14
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 5 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 40 40 1401-04-13
یاشار معصومی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
میرصمد پورسیدی گل آخور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
سعید صفرزاده قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
حسین علیزاده قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
آیدین علیاری قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 100 1401-04-11
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 75 1401-04-11
امیر کلاهدوز حق قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
سعید صفرزاده قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
میرصمد پورسیدی گل آخور قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 5 5 1401-04-12
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 10 1401-04-12
امیر کلاهدوز حق قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 15 15 1401-04-12
علی لبیب شتربان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 1 1 1401-04-12
آیدین علیاری قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 1 1 1401-04-12
خلیل خورشید قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
علی لبیب شتربان قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 20 1401-04-11
شاهین همای اقدم قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
خلیل خورشید قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 2 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 85 30 1400-04-11
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1400-04-11
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1400-04-11
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 15 1400-04-11
ایلیا معماریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ارشیا امیران آهنگر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 1000 متر جوانان آقایان 43 3 1401-02-22
ایلیا معماریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ جوانان آقایان 51 12 1401-02-22
ایلیا معماریان سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 51 6 1401-02-22
ارشیا امیران آهنگر سوپر لیگ پیست م1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ایلیا معماریان سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 21 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 14 0 1401-02-21
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 14 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 29 0 1401-02-21
ارشیا امیران آهنگر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 اسپرینت جوانان آقایان 43 3 1401-02-22
ایلیا معماریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 22 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
علی لبیب شتربان اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
آیدین علیاری اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 1 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
علی لبیب شتربان اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
آیدین علیاری اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
ایلیا معماریان سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 20 استقامت جاده جوانان آقایان 16 0 1401-02-22
ستایش وجدی نعمت آباد مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده جوانان بانوان 0 0 1401-02-15
ستایش وجدی نعمت آباد مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1401-02-16
مسعود خاکی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-04-06
علی لبیب شتربان قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 2 استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 56 75 1400-04-06
سعید صفرزاده قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 100 1400-04-06
میرصمد پورسیدی گل آخور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 50 1400-04-06
حمید پورهاشمی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 40 1400-04-06
بهرام نجفی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 1 1400-04-06
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 1 1400-04-06
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 3 0 1400-04-06
شاهین همای اقدم قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-06
آتبین بهزاد قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 43 0 1400-06-30
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 43 0 1400-06-30
یاشار معصومی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 43 0 1400-06-30
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 43 0 1400-06-30
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 8 اومنیوم جوانان آقایان 47 10 1400-07-01
سعید صفرزاده قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 20 1400-04-07
امیر حسین رجبی ممه کند قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 31 دانهیل بزرگسالان آقایان 1 0 1400-05-18
علیرضا صفری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 1 کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 100 50 1400-05-18
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 4 استقامت جاده جوانان بانوان 0 50 1400-04-10
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 4 کیرین جوانان بانوان 75 50 1400-07-03
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 4 اسپرینت جوانان بانوان 67 50 1400-07-03
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 5 دورامتیازی جوانان بانوان 61 40 1400-07-03
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 6 500 متر جوانان بانوان 61 30 1400-07-03
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان بانوان 60 30 1400-07-03
بهنام سرانی آذر قهرمانی کشور جاده35- 39 قهرمانی کشور کرج 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-07
فرناز شکیبا استعدادیابی تبریز استانی تبریز 8 استقامت جاده نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
حمید پورهاشمی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-07
فرناز شکیبا استعدادیابی تبریز استانی تبریز 9 تایم تریل انفرادی نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
آیدین صرافی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 4 دانهیل بزرگسالان آقایان 67 50 1400-05-18
یاشار معصومی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 4 کیرین جوانان آقایان 67 50 1400-07-01
یاشار معصومی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 50 10 1400-07-01
یاشار معصومی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 4 اسکرچ جوانان آقایان 67 50 1400-07-01
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 5 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 44 1 1400-07-03
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 اسپرینت جوانان بانوان 75 60 1400-07-03
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 5 اسکرچ جوانان بانوان 61 40 1400-07-03
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 5 اسکرچ بزرگسالان بانوان 61 40 1400-07-03
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 3 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 75 60 1400-07-03
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 5 اومنیوم جوانان بانوان 122 40 1400-07-03
ائلمان عابدی قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 8 1000 متر جوانان آقایان 47 10 1400-07-01
سبحان الدین فخیمی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 12 اسپرینت جوانان آقایان 32 1 1400-07-01
یاشار معصومی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 10 اسپرینت جوانان آقایان 39 3 1400-07-01
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 85 75 1400-07-03
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 2 استقامت جاده جوانان بانوان 85 75 1400-04-10
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 3 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 85 60 1400-07-03
آیدین علیاری قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران DNF اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-22
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 0 100 1400-07-03
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 51 20 1400-07-01
علی رضاپور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 3 استقامت جاده جوانان بانوان 75 60 1400-04-10
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 3 کیرین جوانان بانوان 0 60 1400-07-03
شاهین همای اقدم قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 5 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 61 40 1400-05-18
علی ظهراب زاده قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 4 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 67 50 1400-05-18
پرویز مردانی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 75 60 1400-05-18
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 1 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 100 100 1400-06-22
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 8 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 18 10 1400-06-22
خلیل خورشید قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-06
سجاد پایدار شیروانه ده قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-06
غلامرضا حسین وند قراجه داغی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سبحان الدین فخیمی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 9 کیرین جوانان آقایان 43 5 1400-07-01
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 37 100 1400-06-22
حسین علیزاده قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-06
آیدین علیاری قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 37 75 1400-06-22
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 10 1400-04-07
صدرا اکبرزاده قالیبافی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-18
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 3 1400-04-07
کسری مرکبساز تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
داریوش اسماعیل زاده پشت مسری قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-07
میرصمد پورسیدی گل آخور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-07
بهرام نجفی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 7 اومنیوم بزرگسالان آقایان 86 20 1400-06-22
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-04-14
محمد رضا صادق زاده اقدم قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 9 استقامت جاده جوانان آقایان 43 5 1400-04-14
ائلمان عابدی قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 20 1400-04-14
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 61 10 1400-04-15
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 7 دورامتیازی جوانان آقایان 51 20 1400-07-01
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 4 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 67 50 1400-04-10
سبحان الدین فخیمی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 50 20 1400-07-01
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 50 5 1400-07-01
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان بانوان 60 50 1400-07-03
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان بانوان 60 40 1400-07-03