هیات استان آذربایجان شرقی

هیات استان آذربایجان شرقی
تبریز شهر
رسول هاشم کندی مدیر
1330 تاسیس
اداره کل ورزش و جوانان اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 51 6 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران DNF اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - 1000متر- م1 سوپرلیگ تهران 9 1000 متر جوانان آقایان 43 3 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ - 1000متر- م1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ جوانان آقایان 51 12 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 9 اسپرینت جوانان آقایان 43 3 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ایلیا معماریان سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 22 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
ارشیا امیران آهنگر استعدادهای برتر کشور - 200متر - متولدین 85 قهرمانی کشور تبریز 11 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-28
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 43 1 1401-06-24
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 1 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 100 50 1401-06-24
صدرا اکبرزاده قالیبافی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران DNS دانهیل جوانان آقایان 0 0 1401-06-22
آیدین صرافی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 5 دانهیل بزرگسالان آقایان 61 40 1401-06-22
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNS کراس کانتری جوانان بانوان 0 0 1401-06-22
پردیس فیض الهی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNS کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-22
زهرا زارع وحید قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز DNS کراس کانتری بزرگسالان بانوان 0 0 1401-06-22
مهدی کرد اوغلی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 9 کراس کانتری جوانان آقایان 43 5 1401-06-22
صدرا اکبرزاده قالیبافی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 4 کراس کانتری جوانان آقایان 67 50 1401-06-22
شاهین همای اقدم قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 11 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 3 1401-06-22
علیرضا صفری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 5 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 61 40 1401-06-22
پرویز مردانی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تبریز 2 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 85 75 1401-06-22
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 30 30 1401-04-14
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 5 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 40 40 1401-04-13
یاشار معصومی قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
میرصمد پورسیدی گل آخور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران DNS تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
سعید صفرزاده قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
حسین علیزاده قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
آیدین علیاری قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 26 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 100 1401-04-11
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 75 1401-04-11
امیر کلاهدوز حق قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 44 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
سعید صفرزاده قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 41 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
میرصمد پورسیدی گل آخور قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 5 5 1401-04-12
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 10 10 1401-04-12
امیر کلاهدوز حق قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 15 15 1401-04-12
علی لبیب شتربان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 10 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 1 1 1401-04-12
آیدین علیاری قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 9 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 1 1 1401-04-12
خلیل خورشید قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 14 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-12
علی لبیب شتربان قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 7 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 20 20 1401-04-11
شاهین همای اقدم قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
خلیل خورشید قهرمانی کشور جاده قهرمانی کشور تهران 18 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-04-11
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 2 تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 85 30 1400-04-11
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1400-04-11
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1400-04-11
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان بانوان 0 15 1400-04-11
ایلیا معماریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS 1000 متر جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ارشیا امیران آهنگر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 1000 متر جوانان آقایان 43 3 1401-02-22
ایلیا معماریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 7 اسکرچ جوانان آقایان 51 12 1401-02-22
ایلیا معماریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 51 6 1401-02-22
ارشیا امیران آهنگر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ایلیا معماریان سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 21 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 14 0 1401-02-21
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 14 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 29 0 1401-02-21
ارشیا امیران آهنگر سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 9 اسپرینت جوانان آقایان 43 3 1401-02-22
ایلیا معماریان سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 22 اسپرینت جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
ارشیا امیران آهنگر سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران DNF استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
علی لبیب شتربان اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
آیدین علیاری اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 1 اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
علی لبیب شتربان اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
آیدین علیاری اولین مرحله انتخابی تیم ملی کاپ کلاس 3 تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-19
ایلیا معماریان سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 20 استقامت جاده جوانان آقایان 16 0 1401-02-22
ستایش وجدی نعمت آباد مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- استقامت جاده جوانان بانوان 0 0 1401-02-15
ستایش وجدی نعمت آباد مرحله ی نخست لیگ سوپرلیگ تهران -- تایم تریل انفرادی جوانان بانوان 0 0 1401-02-16
مسعود خاکی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 0 0 1400-04-06
علی لبیب شتربان قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 2 استقامت جاده زیر 23 سال آقایان 56 75 1400-04-06
سعید صفرزاده قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 100 100 1400-04-06
میرصمد پورسیدی گل آخور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 4 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 50 1400-04-06
حمید پورهاشمی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 51 40 1400-04-06
بهرام نجفی قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 13 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 14 1 1400-04-06
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 14 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 10 1 1400-04-06
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود 19 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 3 0 1400-04-06
شاهین همای اقدم قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-06
آتبین بهزاد قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 43 0 1400-06-30
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 43 0 1400-06-30
یاشار معصومی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 43 0 1400-06-30
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تعقیبی تیمی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی تیمی جوانان آقایان 43 0 1400-06-30
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 8 اومنیوم جوانان آقایان 47 10 1400-07-01
سعید صفرزاده قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 20 1400-04-07
امیر حسین رجبی ممه کند قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 31 دانهیل بزرگسالان آقایان 1 0 1400-05-18
علیرضا صفری قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 1 کراس کانتری زیر 23 سال آقایان 100 50 1400-05-18
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 4 استقامت جاده جوانان بانوان 0 50 1400-04-10
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 4 کیرین جوانان بانوان 75 50 1400-07-03
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 4 اسپرینت جوانان بانوان 67 50 1400-07-03
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 5 دورامتیازی جوانان بانوان 61 40 1400-07-03
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور 500 متر قهرمانی کشور تهران 6 500 متر جوانان بانوان 61 30 1400-07-03
ستایش وجدی نعمت آباد قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان بانوان 60 30 1400-07-03
بهنام سرانی آذر قهرمانی کشور جاده35- 39 قهرمانی کشور کرج 6 استقامت جاده پیشکسوتان بالای 35 6 0 1400-09-07
فرناز شکیبا استعدادیابی تبریز استانی تبریز 8 استقامت جاده نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
حمید پورهاشمی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-07
فرناز شکیبا استعدادیابی تبریز استانی تبریز 9 تایم تریل انفرادی نوجوانان بانوان 0 0 1400-07-29
آیدین صرافی قهرمانی کشور دانهیل قهرمانی کشور تهران 4 دانهیل بزرگسالان آقایان 67 50 1400-05-18
یاشار معصومی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 4 کیرین جوانان آقایان 67 50 1400-07-01
یاشار معصومی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 50 10 1400-07-01
یاشار معصومی قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 4 اسکرچ جوانان آقایان 67 50 1400-07-01
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 5 تیم اسپرینت بزرگسالان بانوان 44 1 1400-07-03
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 اسپرینت جوانان بانوان 75 60 1400-07-03
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 5 اسکرچ جوانان بانوان 61 40 1400-07-03
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران 5 اسکرچ بزرگسالان بانوان 61 40 1400-07-03
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 3 دورامتیازی بزرگسالان بانوان 75 60 1400-07-03
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 5 اومنیوم جوانان بانوان 122 40 1400-07-03
ائلمان عابدی قهرمانی کشور 1000 متر قهرمانی کشور تهران 8 1000 متر جوانان آقایان 47 10 1400-07-01
سبحان الدین فخیمی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 12 اسپرینت جوانان آقایان 32 1 1400-07-01
یاشار معصومی قهرمانی کشور اسپرینت قهرمانی کشور تهران 10 اسپرینت جوانان آقایان 39 3 1400-07-01
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 2 تعقیبی انفرادی بزرگسالان بانوان 85 75 1400-07-03
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 2 استقامت جاده جوانان بانوان 85 75 1400-04-10
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 3 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 85 60 1400-07-03
آیدین علیاری قهرمانی کشور اسکرچ قهرمانی کشور تهران DNF اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1400-06-22
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 1 تعقیبی انفرادی جوانان بانوان 0 100 1400-07-03
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تعقیبی انفرادی قهرمانی کشور تهران 7 تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 51 20 1400-07-01
علی رضاپور قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 3 استقامت جاده جوانان بانوان 75 60 1400-04-10
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 3 کیرین جوانان بانوان 0 60 1400-07-03
شاهین همای اقدم قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 5 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 61 40 1400-05-18
علی ظهراب زاده قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-05-18
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 4 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 67 50 1400-05-18
پرویز مردانی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران 3 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 75 60 1400-05-18
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور 4 کیلومتر قهرمانی کشور تهران 1 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 100 100 1400-06-22
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 8 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 18 10 1400-06-22
خلیل خورشید قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-06
سجاد پایدار شیروانه ده قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-06
غلامرضا حسین وند قراجه داغی تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
سبحان الدین فخیمی قهرمانی کشور کیرین قهرمانی کشور تهران 9 کیرین جوانان آقایان 43 5 1400-07-01
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 37 100 1400-06-22
حسین علیزاده قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور نمک آبرود DNF استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-06
آیدین علیاری قهرمانی کشور مدیسون قهرمانی کشور تهران 1 مدیسون بزرگسالان آقایان 37 75 1400-06-22
بهنام خليلى خسروشاهى قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 5 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 10 1400-04-07
صدرا اکبرزاده قالیبافی قهرمانی کشور کراس کانتری قهرمانی کشور تهران -- کراس کانتری جوانان آقایان 0 0 1400-05-18
حسن سیف الهی فرد قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 3 1400-04-07
کسری مرکبساز تور کندوان بیست و یکمین دوره تور کلاس 1 کندوان -- استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-28
داریوش اسماعیل زاده پشت مسری قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود 11 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-07
میرصمد پورسیدی گل آخور قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور نمک آبرود DNF تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1400-04-07
بهرام نجفی قهرمانی کشور اومنیوم قهرمانی کشور تهران 7 اومنیوم بزرگسالان آقایان 86 20 1400-06-22
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 15 استقامت جاده جوانان آقایان 0 1 1400-04-14
محمد رضا صادق زاده اقدم قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 9 استقامت جاده جوانان آقایان 43 5 1400-04-14
ائلمان عابدی قهرمانی کشور استقامت قهرمانی کشور تهران 7 استقامت جاده جوانان آقایان 51 20 1400-04-14
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تایم تریل قهرمانی کشور تهران 5 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 61 10 1400-04-15
مهدی مطاعی سفیده خوان قهرمانی کشور دورامتیازی قهرمانی کشور تهران 7 دورامتیازی جوانان آقایان 51 20 1400-07-01
ریحانه خاتونی داریان قهرمانی کشور استقامت جاده قهرمانی کشور تهران 4 استقامت جاده بزرگسالان بانوان 67 50 1400-04-10
سبحان الدین فخیمی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 50 20 1400-07-01
ائلمان عابدی قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 3 تیم اسپرینت جوانان آقایان 50 5 1400-07-01
حنانه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان بانوان 60 50 1400-07-03
فاطمه دادگر ترکمبور قهرمانی کشور تیم اسپرینت قهرمانی کشور تهران 2 تیم اسپرینت جوانان بانوان 60 40 1400-07-03