رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تهران شهر
سرهنگ محمد صانعی مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
آریابد داورپناه سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 5 کراس کانتری جوانان آقایان 61 24 1401-05-25
علی احمدی اختر سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 3 کراس کانتری جوانان آقایان 75 36 1401-05-25
نیما جمشیدی اردكانی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 5 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 61 24 1401-05-25
پرویز مردانی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 100 60 1401-05-25
نیما جمشیدی اردكانی لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 18 1401-05-22
مسعود خاکی لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 30 1401-05-22
امیرحسین فهیم لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
امیرحسین محمدی روشناوند لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
مسعود خاکی لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
امیرحسین محمدی روشناوند لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 9 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 43 0 1401-03-19
مسعود خاکی لیگ دسته یک - تایم تریل - م1 لیگ دسته اول گرگان 5 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 61 0 1401-03-19
امیرحسین فهیم لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 5 استقامت جاده آزاد آقایان 61 12 1401-03-19
مسعود خاکی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 3 استقامت جاده آزاد آقایان 75 18 1401-03-19
امیرحسین محمدی روشناوند لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 1 استقامت جاده آزاد آقایان 100 30 1401-03-19
سعید امینی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 30 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
حسین نادریان لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 11 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
علیرضا صفری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 75 18 1401-02-06
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 5 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 61 12 1401-02-06
سعید امینی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 18 1401-02-06
مسعود خاکی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
علیرضا صفری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 5 دورحذفی بزرگسالان آقایان 61 12 1401-02-06
سعید امینی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 3 دورحذفی بزرگسالان آقایان 75 18 1401-02-06
علیرضا صفری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
مسعود خاکی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 30 1401-02-06
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
سهیل عشقی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1401-02-06
سینا غلامی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
علیرضا صفری کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 12 1400-09-26
سعید امینی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 18 1400-09-26
سجاد جعفرنسب مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 22 1400-09-26
علیرضا صفری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-26
امیرحسین فهیم مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-26
علیرضا صفری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 9 1400-09-25
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 6 1400-09-25
محمدحسین فدائی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 18 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیرعلی علیزاده قناد مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 16 اسپرینت بزرگسالان آقایان 26 0 1400-08-24
رامین اکبری مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 15 اسپرینت بزرگسالان آقایان 29 0 1400-08-24
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 12 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1400-08-24
رامین اکبری مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد DSQ اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیرعلی علیزاده قناد مرحله دوم لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ مشهد 6 1000 متر بزرگسالان آقایان 56 18 1400-08-24
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 8 اومنیوم بزرگسالان آقایان 94 6 1400-08-24
محمدحسین فدائی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 112 0 1400-08-24
امیرعلی علیزاده قناد مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
رامین اکبری مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیرعلی علیزاده قناد مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدحسین فدائی مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
علیرضا زهری کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 14 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 12 1400-07-20
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 9 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 3 1400-07-18
علیرضا زهری مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 8 1000 متر بزرگسالان آقایان 51 6 1400-07-18