رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تهران شهر
سرهنگ محمد صانعی مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سینا امیرعلائی لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 29 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
نیما جمشیدی اردكانی لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 6 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 56 18 1402-02-24
محمدحسین امینی لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 24 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
اسماعیل فاطمه کرده لیگ برتر کوهستان کراس کانتری م1 سوپرلیگ تهران 21 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1402-02-24
امیرحسین فهیم لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 3 استقامت جاده آزاد آقایان 61 12 1401-03-19
مسعود خاکی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 5 استقامت جاده آزاد آقایان 75 18 1401-03-19
آریابد داورپناه سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 5 کراس کانتری جوانان آقایان 61 24 1401-05-25
علی احمدی اختر سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 3 کراس کانتری جوانان آقایان 75 36 1401-05-25
نیما جمشیدی اردكانی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 5 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 61 24 1401-05-25
پرویز مردانی سوپر لیگ - کراس کانتری - م1 سوپرلیگ اراک 1 کراس کانتری بزرگسالان آقایان 100 60 1401-05-25
نیما جمشیدی اردكانی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 18 1401-05-22
مسعود خاکی لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 1 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 30 1401-05-22
امیرحسین فهیم لیگ دسته یک RR م2 لیگ دسته اول نیشابور 16 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
امیرحسین محمدی روشناوند لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 8 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
مسعود خاکی لیگ دسته یک تایم تریل م2 لیگ دسته اول نیشابور 4 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
امیرحسین محمدی روشناوند لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 9 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 43 0 1401-03-19
مسعود خاکی لیگ دسته یک TT م1 لیگ دسته اول گرگان 5 تایم تریل انفرادی آزاد آقایان 61 0 1401-03-19
امیرحسین محمدی روشناوند لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 1 استقامت جاده آزاد آقایان 100 30 1401-03-19
سعید امینی لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 30 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
حسین نادریان لیگ دسته یک م 1 لیگ دسته اول گرگان 11 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1401-03-19
علیرضا صفری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 3 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 75 18 1401-02-06
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 5 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 61 12 1401-02-06
سعید امینی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 3 اسکرچ بزرگسالان آقایان 75 18 1401-02-06
مسعود خاکی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 اسکرچ بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
علیرضا صفری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 5 دورحذفی بزرگسالان آقایان 61 12 1401-02-06
سعید امینی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 3 دورحذفی بزرگسالان آقایان 75 18 1401-02-06
علیرضا صفری مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 1000 متر بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
مسعود خاکی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 1 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 100 30 1401-02-06
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 85 22 1401-02-06
سهیل عشقی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 170 0 1401-02-06
سینا غلامی مرحله ی نخست لیگ لیگ دسته اول تهران 2 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1401-02-06
علیرضا صفری کاپ آزاد کوهستان - قزوین کاپ کلاس 1 قزوین DNF کراس کانتری بزرگسالان آقایان 0 0 1400-12-13
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 5 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 61 12 1400-09-26
سعید امینی مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 3 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 75 18 1400-09-26
سجاد جعفرنسب مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 2 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 85 22 1400-09-26
علیرضا صفری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 40 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-26
امیرحسین فهیم مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 17 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-09-26
علیرضا صفری مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 2 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 85 9 1400-09-25
امیرحسین محمدی روشناوند مرحله اول دسته یک لیگ دسته اول سرخ رود 3 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 75 6 1400-09-25
محمدحسین فدائی مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 18 اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیرعلی علیزاده قناد مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 16 اسپرینت بزرگسالان آقایان 26 0 1400-08-24
رامین اکبری مرحله دوم لیگ برتر اسپرینت سوپرلیگ مشهد 15 اسپرینت بزرگسالان آقایان 29 0 1400-08-24
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله دوم لیگ برتر تعقیبی انفرادی سوپرلیگ مشهد 12 تعقیبی انفرادی بزرگسالان آقایان 51 0 1400-08-24
رامین اکبری مرحله دوم لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ مشهد DSQ اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیرعلی علیزاده قناد مرحله دوم لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ مشهد 6 1000 متر بزرگسالان آقایان 56 18 1400-08-24
سیدمحمدرضا میریزدی مرحله دوم لیگ برتر اومنیوم سوپرلیگ مشهد 8 اومنیوم بزرگسالان آقایان 94 6 1400-08-24
محمدحسین فدائی مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 112 0 1400-08-24
امیرعلی علیزاده قناد مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
رامین اکبری مرحله دوم لیگ برتر تیم اسپرینت سوپرلیگ مشهد 6 تیم اسپرینت بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
امیرعلی علیزاده قناد مرحله نخست لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ رشت -- 500 متر جوانان آقایان 0 0 1400-08-26
محمدحسین فدائی مرحله دوم لیگ برتر 500 متر سوپرلیگ مشهد -- 500 متر بزرگسالان آقایان 0 0 1400-08-24
علیرضا زهری کلاس1 میکامال کیش کاپ کلاس 1 جزیره کیش 14 استقامت جاده آزاد آقایان 0 0 1400-08-19
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر اسکرچ سوپرلیگ تهران DNS اسکرچ بزرگسالان آقایان 0 12 1400-07-20
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر دورامتیازی سوپرلیگ تهران 9 دورامتیازی بزرگسالان آقایان 0 3 1400-07-18
علیرضا زهری مرحله چهارم بایک سنتر کاپ کلاس 3 قزوین 31 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-07-30
علیرضا زهری مرحله نخست لیگ برتر 1000 متر سوپرلیگ تهران 8 1000 متر بزرگسالان آقایان 51 6 1400-07-18