تیم امید نیا مشهد

تیم امید نیا مشهد
---- شهر
---- مدیر
---- تاسیس
---- اسپانسر
نتایج اخیر باشگاه
vo2P = امتیاز رنکینگ
نام ورزشکار نام مسابقه کلاس مسابقه مکان جایگاه رشته رده سنی امتیاز vo2P تاریخ
سپهر خانی سوپرلیگ - تعقیبی انفرادی - م1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ - 1000متر- م1 سوپرلیگ تهران 8 1000 متر جوانان آقایان 47 6 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ - اومنیوم - م1 سوپرلیگ تهران 6 اومنیوم جوانان آقایان 112 18 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ - اسکرچ - م1 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ جوانان آقایان 56 18 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ - اسپرینت - م1 سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت جوانان آقایان 51 12 1401-09-05
سپهر خانی سوپرلیگ - کیرین - م1 سوپرلیگ تهران DNS کیرین جوانان آقایان 0 0 1401-09-05
کوروش قراگزلو تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 12 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آتا احادیان تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدحسین قربانی تور مرند - نتیجه کلی تور کلاس 2 مرند 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آتا احادیان تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدحسین قربانی تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 37 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آتا احادیان تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 26 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
آتا احادیان تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 38 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدحسین قربانی تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 33 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
کوروش قراگزلو تور مرند - م3 تور کلاس 2 مرند 14 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
محمدحسین قربانی تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 23 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
کوروش قراگزلو تور مرند - م2 تور کلاس 2 مرند 10 استقامت جاده جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
کوروش قراگزلو تور مرند - م1 تور کلاس 2 مرند 9 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-07-25
سپهر خانی لیگ دسته یک - استقامت - م2 لیگ دسته اول نیشابور 10 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-22
بهزاد ابراهیمی مقدم لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 12 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
سپهر خانی لیگ دسته یک - تایم تریل - م2 لیگ دسته اول نیشابور 6 تایم تریل انفرادی بزرگسالان آقایان 0 0 1401-05-21
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 8 1000 متر جوانان آقایان 47 6 1401-02-22
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 6 اسکرچ جوانان آقایان 56 18 1401-02-22
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران DNS تعقیبی انفرادی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر خانی سوپرلیگ - تایم تریل - م1 سوپرلیگ تهران 12 تایم تریل انفرادی جوانان آقایان 32 0 1401-02-21
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران 7 اسپرینت جوانان آقایان 51 12 1401-02-22
سپهر خانی سوپرلیگ - جاده - م1 سوپرلیگ تهران 23 استقامت جاده جوانان آقایان 10 0 1401-02-22
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- اومنیوم جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سپهر خانی سوپر لیگ - پیست - 1 سوپرلیگ تهران -- دورامتیازی جوانان آقایان 0 0 1401-02-22
سعید صفرزاده Tour of Mevlana (2.2) بین المللی Turkiye 23 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-01-13
مرتضی رضوانی گیل کلائی Tour of Mevlana (2.2) بین المللی Turkiye 77 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-01-13
محمد رجبلو Tour of Mevlana (2.2) بین المللی Turkiye 73 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-01-13
میثم رضائی لایه Tour of Mevlana (2.2) بین المللی Turkiye 53 استقامت جاده بزرگسالان آقایان 0 0 1400-01-13