Tag Archives: آنالیز

پاور نسبی و مطلق

از مفاهیم مهمی که این روزها در بین دوچرخه سواران و حتی دیگر ورزشکاران مثل دوندگان رایج است مفاهیمی مثل پاور یا توان یا پاور بر وزن میباشد . اگرچه تمام ماجرا و ابعاد یک رقابت معطوف به پاور یا توان نیست اما نمیتوان منکر شد بخش مهمی از آن است. برخی اوقات شناخت نیاز متناسب با نوع رقابت وکار …

ادامه مطلب

مقایسه میزان فشار وارده در مسابقه کراس کانتری ماراتن قهرمانی جهان با استقامت جاده

در این مقاله تحلیل و آنالیزی از میزان فشار وارده و میزان سختی مسابقه قهرمانی جهان کراس کانتری ماراتن در رشته کوهستان با رشته استقامت جاده در مسابقات قهرمانی جهان 2023 گلاسگوی اسکاتلند را انجام میدهیم

ادامه مطلب